Vlaamse regering keurt voorontwerp woonzorgdecreet goed

Vlaamse regering keurt voorontwerp woonzorgdecreet goed

Op vrijdag 20 april 2018 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over woonzorg. Het decreet regelt de erkenning en subsidiëring van woonzorgvoorzieningen en verenigingen, voor zover deze niet geregeld is via het decreet Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse Ouderenraad werd om advies gevraagd.

Het bestaande woonzorgdecreet was na bijna 10 jaar aan een actualisering toe. De bevoegdheidsoverdrachten die gepaard gaan met de zesde staatshervorming (2014), de demografische evolutie, de veranderende samenleving en inzichten uit de ervaring en de praktijk, zetten aan tot een bijsturing. In nauw overleg met de sector ging in 2015 een intensief actualiseringstraject van start.Bijlagen:

Toegevoegd op 27 april 2018