Vlaamse middelen voor psychologische zorg ouderen

Vlaamse middelen voor psychologische zorg ouderen

Hands

Het federale terugbetalingssysteem van eerstelijnspsychologen dat sinds kort uitgerold wordt over België richt zich specifiek tot volwassenen van 18 tot 65 jaar. Ouderen vallen uit de boot in dit systeem. Daarom trekt Vlaanderen nu geld uit voor experimentele projecten die nagaan hoe de psychologische zorg best aangeboden kan worden aan ouderen met milde of matige psychische klachten. Want ook ouderen hebben recht op een laagdrempelige, toegankelijke en betaalbare psychologische zorg.

Hoognodig

Vereenzaming, aanpassingsproblemen, rouwproblemen, depressie, overmatig gebruik van psychofarmaca en medicatie zijn gekende problemen waar ook ouderen mee kampen. Een groot aantal wetenschappelijke publicaties wijst op het belang van de eerstelijnszorgverleners en dan vooral van huisartsen bij de aanpak van geestelijke gezondheidsproblemen bij ouderen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid verspreidde eind 2018 een oproep naar de Vlaamse eerstelijnszones. 33 van de 60 eerstelijnszones dienden in februari een projectaanvraag in waaruit 6 projecten werden geselecteerd.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Door de focus op ouderen te leggen, bereiken we een doelgroep die niet kan profiteren van de federale terugbetaling van de eerstelijnspsycholoog. Door deze projecten nauw op te volgen en wetenschappelijk te evalueren, willen we anticiperen op een mogelijke uitbreiding van het federale terugbetalingssysteem naar ouderen.”

Verwacht wordt dat elk project jaarlijks een 200-tal ouderen met milde of matige psychische problemen kan helpen.

Taken van de eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog heeft drie grote opdrachten:

  • Verstrekken van laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke zorg
  • Nauwe samenwerking met zorgverleners verzekeren en uitbouwen van een lokaal netwerk van actoren binnen en buiten de zorgsector
  • Ondersteunen van de partners binnen en buiten zorgsector om psychologische problemen te leren herkennen

De eerstelijnspsycholoog start met een inschatting van de problematiek en geeft kortdurende zorg in een vijftal sessies. De huisarts is de belangrijkste verwijzer, maar ouderen kunnen ook via andere kanalen, zoals het woonzorgcentrum of het CAW, tot bij de eerstelijnspsycholoog komen.De eerstelijnspsycholoog werkt nauw samen met de partners in de eerstelijn en geestelijke gezondheidszorg om ouderen gericht te kunnen doorverwijzen.

Tarieven voor de cliënt

Binnen het project wordt aan de cliënt een tarief aangerekend van 11 euro per consultatie of 4 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving en voor cliënten in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling. Zeer kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld zonder wettig verblijf of waarvan de maximumfactuur voor de uitgaven van geneeskundige verzorging bereikt is, moeten niet betalen.

Meer informatie

Lees meer over deze projecten op de website van Jo Vandeurzen.

Toegevoegd op 22 March 2019