Visietekst ‘Kiezen moet kunnen. Ook voor ouderen. De woonzorgomgeving van de toekomst’

Visietekst ‘Kiezen moet kunnen. Ook voor ouderen. De woonzorgomgeving van de toekomst’

cover boek

Het adviescomité Ouderen van de Koning Boudewijnstichting, waar de Vlaamse Ouderenraad deel van uitmaakt, werkte de afgelopen maanden aan een visie op de woonzorgomgevingen van morgen. De visietekst is nu klaar en werd deze week gepubliceerd, in combinatie met een opiniestuk. Want tussen woonzorgcentra en assistentiewoningen zou een heel spectrum aan woonzorgvormen moeten bestaan waaruit ouderen zelf kunnen kiezen.

“Zorg dat ouderen keuzes kunnen maken”

Dat is het devies van het adviescomité van de KBS. “Er zullen altijd woonzorgcentra nodig zijn”, klinkt het. “Maar er moet vooral een veelheid aan woon- en leefvormen en woonzorgomgevingen komen die alle ouderen de ondersteuning en zorg geven die ze nodig hebben. Ze moeten die zelf kunnen kiezen, én, belangrijk, zelf kunnen aansturen.”

“Het centraal en het lokaal beleid en de initiatiefnemers moeten zich richten op het mogelijk maken van die keuzes, die, zo zal blijken, minder duur zijn en minder mankracht vergen dan de huidige voorzieningen”, stelt het adviescomité. De Koning Boudewijnstichting roept op om deze maatschappelijke opgave aan te pakken, zoals dat op diverse plaatsen al gebeurt, in ons land en elders. “Dit belangt iedereen aan.”

Lees het opiniestuk.

Ontdek de volledige publicatie.

Nieuwe campagne Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad ondersteunt het initiatief ten volle. We zetten bovendien ‘de toekomst van de ouderenzorg’ centraal in een nieuwe sensibiliseringscampagne die dit najaar gelanceerd wordt. Lees er hier meer over.

Toegevoegd op 29 September 2022