Videoconsultaties voor psychologische hulp vanop afstand, maar (nog) niet voor ouderen

Videoconsultaties voor psychologische hulp vanop afstand, maar (nog) niet voor ouderen

Videoconsultatie

 

Update 3 april 2020: de terugbetaling geldt nu ook voor 65-plussers.

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, worden vanaf nu videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog terugbetaald. Deze terugbetaling geldt echter (nog) niet voor ouderen. Daar wil de minister snel een beslissing in nemen.

Minister De Block: “De terugbetaling van psychologische hulp vanop afstand heeft een dubbel doel. We willen mensen helpen die kampen met angst- en paniekklachten als gevolg van de coronacrisis. Maar willen ook dat mensen die al naar de psycholoog gingen hun behandeling kunnen blijven voortzetten, zonder dat ze zich fysiek moeten verplaatsen.”

Om dat mogelijk te maken, hebben het Riziv en de FOD Volksgezondheid de terugbetalingsconventie aangepast. Fysieke aanwezigheid is niet langer verplicht: klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen nu videoconsultaties houden met hun patiënten.

Ook de voorwaarden rond verwijzing zijn versoepeld: naast huisartsen mogen preventie- en bedrijfsartsen nu mensen verwijzen naar een klinisch psycholoog of een orthopedagoog.

Nog niet voor iedereen

Deze terugbetaling richt zich tot 18- tot 65-jarigen. Minister De Block wil dat zo snel mogelijk uitbreiden naar álle leeftijden.

Iedereen moet toegang hebben tot laagdrempelige psychologische hulp in deze crisis”, aldus de minister. “De federale regering buigt zich hier nu over en zal zo snel mogelijk een beslissing nemen.”

De andere voorwaarden binnen de conventie blijven dezelfde. Wie psychologische zorg krijgt binnen het kader van de conventie, heeft recht op in het totaal maximaal 8 sessies per jaar. Het remgeld voor de patiënt bedraagt 11,2 euro per sessie of  4 euro voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Eens de coronacrisis bedwongen is, zal de federale regering de aanpassingen aan de terugbetalingsconventie evalueren en al dan niet bijsturen.

Terugbetaling psychologische hulp bij 65-plussers

Eerder al pleitte de Vlaamse Ouderenraad voor een terugbetaling van de psycholoog voor iedereen die worstelt met psychische problemen. Ook ouderen. Het is de taak van de overheid om in die gelijkwaardige ondersteuning te voorzien.

De Vlaamse Ouderenraad hoopt dus dat minister De Block deze terugbetaling snel breed toegankelijk maakt. Nu al voor digitale consultaties en als het corona-gevaar geweken is, ook voor de fysieke consultaties.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de terugbetaling van psychologische hulp in de eerste lijn? Neem dan contact op met je huisarts of arbeids- of preventiearts op het werk.

Toegevoegd op 27 March 2020