Verplichte melding tijdelijk bezoekverbod woonzorgcentra

Verplichte melding tijdelijk bezoekverbod woonzorgcentra

eenzame oudere kijkt uit raam

Woonzorgcentra en assistentiewoningen die tijdelijk geen fysiek bezoek toelaten zullen dit vanaf maandag 7 december moeten melden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat heeft de Taskforce COVID-19 Zorg beslist.

Uitzonderlijk en tijdelijk

De richtlijn blijft dat elke bewoner recht heeft op 1 bezoek per week, hoe precair de omstandigheden ook zijn. Maar in de praktijk sluiten heel wat woonzorgcentra die geconfronteerd worden met een uitbraak van het coronavirus toch de deuren voor alle bezoekers. Het gaat dan om een uitzonderlijke reden die aanleiding geeft tot een tijdelijke invoering van een bezoekverbod.

Verplichte melding

De Vlaamse Ouderenraad ontving heel wat berichten van bezorgde mantelzorgers die niet akkoord gingen met het feit dat het woonzorgcentrum waar hun naaste verblijft tijdelijk de deuren sluit. Maar tot op vandaag heeft de Vlaamse overheid geen overzicht van de voorzieningen die een tijdelijk bezoekverbod invoeren.

Door het melden van een tijdelijke sluiting nu te verplichten, wil de Taskforce zicht krijgen op het aantal voorzieningen waar een tijdelijk bezoekverbod geldt en meer te weten komen over de motivatie om deze beslissing te nemen. Ook of en hoe bewoners en bezoekers geraadpleegd werden bij het nemen van deze beslissing en hoe er over het bezoekverbod gecommuniceerd wordt zullen bevraagd worden. Niet alleen kan deze informatie bijdragen tot een helder beeld van de situatie op het terrein, het kan ook helpen om in te schatten of er nood is aan bijkomende ondersteuning voor de voorzieningen.

Woonzorglijn

Met klachten over de bezoekregeling in het woonzorgcentrum kan je terecht bij de woonzorglijn.

 

 

Toegevoegd op 4 December 2020