Update richlijnen woonzorgcentra: Geen preventieve bezoekstop

Update richlijnen woonzorgcentra: Geen preventieve bezoekstop

bezoek woonzorgcentra

Verschillende woonzorgcentra kondigden de voorbije dagen aan dat hun voorziening de deuren opnieuw zou sluiten voor bezoekers. Hoewel er in die woonzorgcentra geen sprake was van een uitbraak, kreeg angst de bovenhand. De update van de richtlijnen die vandaag verspreid werd door de Taskforce COVID-19-zorg, zet echter de puntjes op de i: een preventieve lockdown of bezoekstop mag niet. De Vlaamse Ouderenraad reageert positief.

Angst overheerst

De woonzorgcentra zijn bang dat de meer besmettelijke Britse coronavariant en een nieuwe uitbraak de geplande vaccinaties in het gedrang zouden brengen. Daarom kozen zij voor een drastische preventieve beslissing.

Preventieve sluiting is niet de beste oplossing

Door geen bezoek meer toe te laten, hopen sommige woonzorgvoorzieningen het virus buiten te houden. Maar de nieuwe richtlijnen van de Taskforce COVID-19-zorg stellen duidelijk dat zo’n preventieve opschorting van bezoek geen verantwoorde manier is om besmettingen te voorkomen. Die rigoureuze maatregel zal eerder een vals gevoel van veiligheid creëren.

De keuze om geen bezoek meer toe te laten zou bovendien volgehouden moeten worden tot de bewoners hun tweede dosis van het vaccin krijgen. Dat zou betekenen dat sommige bewoners aankijken tegen weken of zelfs anderhalve maand zonder bezoek.

“Gisteren kregen we plots een mail. De deuren van het woonzorgcentrum gingen toe omwille van de Britse coronavariant die in België circuleert. De eerste vaccinatieronde staat hier pas eind januari gepland. Als ik dan even doordenk, zal mijn schoonmoeder mogelijks weer weken afgezonderd zijn.”

Bezorgd familielid

Bezoek veilig laten verlopen

In plaats van een volledig verbod op fysiek bezoek, kan er nagedacht worden over verschillende mogelijkheden om bezoek veiliger te laten verlopen. Bij een tijdelijke verstrenging laten de nieuwe richtlijnen het daarom toe om het aantal bezoekers te beperken tot 1 vaste bezoeker per bewoner. Hoe precair de situatie in het woonzorgcentrum dus ook is, de deuren van het woonzorgcentrum mogen in feite nooit meer volledig toe.

De nieuwe richtlijnen raden bovendien aan om geen bezoek meer te laten doorgaan op de kamer van de bewoner.

Daarnaast worden de hygiënische en preventieve maatregelen benadrukt, zoals een goede handhygiëne en het dragen van een mondneusmasker. Ook het gebruik van plexiglasschermen wordt aangeraden.

Tijdelijke sluiting

In de praktijk kan een tijdelijke sluiting wel nog voorvallen als er sprake is van een uitbraak in het woonzorgcentrum of in de gemeente. Dit moet steeds in overleg met het lokale bestuur gebeuren. Het woonzorgcentrum kan dan enkele dagen de tijd nemen om zich te reorganiseren en te bekijken hoe bezoek op een veilige manier kan plaatsvinden.

Als het woonzorgcentrum overgaat tot een sluiting, moeten ze dit tijdelijke bezoekverbod en de uitzonderlijke reden die de aanleiding is, steeds melden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Reactie Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad maakt deel uit Taskforce COVID-19-zorg. We begrijpen de angst van woonzorgcentra. Zeker nu de aangekondigde vaccinaties licht brachten aan het einde van de tunnel, wil men het risico dat het coronavirus in de voorziening binnendringt in de kiem smoren. En ook bewoners maken zich zorgen over mogelijke uitbraken en nieuwe mutaties van het coronavirus.

Toch staan we niet achter het puur preventief afsluiten van de woonzorgcentra voor een lange periode. Dat is een al te drastische paniekreactie. Beter wordt er nagedacht over manieren waarop het bezoekrecht van de bewoner een veilige manier gerealiseerd kan worden.

“We begrijpen dat de nieuwe variant woonzorgcentra onder hoogspanning plaatst. Ook heel wat bewoners en familieleden zijn bezorgd. Tegelijk zijn we beducht voor de psychosociale impact van een algemene lockdown van woonzorgcentra op de bewoners. We willen niet terug naar de situatie van maart en april vorig jaar.”

Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad

We staan dan ook achter deze nieuwe richtlijnen. Bovendien pleiten we ervoor om de bewoners zo veel mogelijk te betrekken en te raadplegen bij het zoeken naar oplossingen om contact met naasten op een veilige manier te laten verlopen.

Toegevoegd op 21 Januari 2021