Terugblik ‘Een rugzakje vol zorg(en)?’ - studievoormiddag rond persoonsvolgende financiering

Terugblik ‘Een rugzakje vol zorg(en)?’ - studievoormiddag rond persoonsvolgende financiering

Persoonsvolgende financiering

Op vrijdag 8 december 2017 organiseerde de Vlaamse Ouderenraad de studievoormiddag: ‘Een rugzakje vol zorg(en)? Persoonsvolgende financiering vanuit het oogpunt van de gebruiker’. Een honderdtal geïnteresseerden reisden naar Brussel om deze bij te wonen. Vanuit verschillende invalshoeken werd het systeem van de persoonsvolgende financiering onder de loep genomen en werd er nagedacht over de invoering van het systeem in de ouderenzorg. We blikken terug op de studievoormiddag en delen de presentaties.

Het principe van de persoonsvolgende financiering
Mensen meer beslissingskracht geven over hun zorg. Met dat doel wil de Vlaamse regering de organisatie en financiering van de ouderenzorg in Vlaanderen hervormen. Het principe van persoonsvolgende financiering staat daarbij centraal. Dat brengt nog heel wat vragen met zich mee: wat houdt de persoonsvolgende financiering precies in? Aan welke voordelen en valkuilen mogen we ons verwachten? En wat met ouderen die de regie over hun zorg niet zelf willen of kunnen organiseren?

De studievoormiddag in een notendop
Na een welkomstwoord van voorzitter Jul Geeroms volgde een presentatie vanuit het kabinet van minister Vandeurzen over de filosofie achter de persoonsvolgende financiering en een stand van zaken over de Vlaamse Sociale Bescherming. We leerden vervolgens gebruikers- en bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven beter kennen dankzij Jeroen De Weerdt. Nadien prikkelde Robert Geeraert het publiek met kritische reflecties over de eigen regie van zorg en ondersteuning en de mogelijkheden om ouderen met een zorgnood hierin te versterken. Moderator Guy Tegenbos nodigde 4 panelleden uit om te reflecteren over de opportuniteiten en bezorgdheden rond de persoonsvolgende financiering en de toekomstplannen om het systeem in te voeren in de ouderenzorg: Marleen Vanhees (Ons Zorgnetwerk), Arne Proesmans (Netwerk Tegen Armoede), Dirk Doucet (directeur Woonzorgcentrum Sint-Margaretha) en Jeroen De Weerdt (Onafhankelijk Leven) gaven input, elk vanuit hun eigen invalshoek en ervaringen. Mathieu Martens (voorzitter Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg van de Vlaamse Ouderenraad) blikte terug op de studievoormiddag met een aantal boeiende slotconclusies. De studiedag was de ideale aanzet voor de toekomstige werkzaamheden rond de persoonsvolgende financiering binnen de Vlaamse Ouderenraad. Wordt zeker vervolgd …

Presentaties
- Vlaamse Sociale Bescherming en Persoonsvolgende financiering - Sandra Derieuw (Adjunct-Kabinetchef minister Jo Vandeurzen)
- Werking gebruikers- en bijstandsorganisatie & mogelijke pistes voor de ouderenzorg - Jeroen De Weerdt (Onafhankelijk Leven vzw)
- Van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde (ouderen)zorg. Voor welke omwentelingen staan gebruikers en zorgaanbieders? - Robert Geeraert (Consulent woonzorg)

Toegevoegd op 15 December 2017