Terugbetaling mobiliteitshulpmiddelen in Vlaamse sociale bescherming

Terugbetaling mobiliteitshulpmiddelen in Vlaamse sociale bescherming

Walker

Wie door chronische ziekte of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming een mobiliteitshulpmiddel kopen of huren. Je kan een tegemoetkoming krijgen voor bijvoorbeeld een rollator, manuele en elektrische rolstoelen, scooters en een driewielfiets. Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft. Het zijn dus geen krukken of rolstoelen die je tijdelijk uitleent na een kwetsuur, bijvoorbeeld een beenbreuk.  

Je kan een mobiliteitshulpmiddel aanvragen als je voldoet aan de medische voorwaarden (op voorschrift) en de administratieve voorwaarden (aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming). Leeftijd is geen voorwaarde.

Hoe vraag je een mobiliteitshulpmiddel aan?

  1. Je gaat naar je huisarts of een gespecialiseerd team. Zij onderzoeken je mobiliteitsbeperking en geven je een medisch voorschift met een advies voor een mobiliteitshulpmiddel. 
  2. Met dat voorschift ga je naar een verstrekker (ook wel bandagist genoemd), die je een hulpmiddel voorstelt en aanvraagt dat bij jou past, eventueel met specifieke aanpassingen.
  3. De factuur voor dat hulpmiddel gaat niet naar jou, maar naar je zorgkas. Ze wordt betaald door de Vlaamse sociale bescherming. Soms moet je wel nog supplementen betalen. 

Soms moet je een hulpmiddel huren in plaats van kopen

  • Als je thuis woont en ouder bent dan 85 jaar.
  • Als je in een woonzorgcentrum woont.
  • Als je lijdt aan een snel degeneratieve aandoening zoals bijvoorbeeld ALS.
  • Als je net uit revalidatie komt.

De Vlaamse sociale bescherming betaalt dan de maandelijkse huurprijs aan je verstrekker. Je hoeft zelf niets te betalen, tenzij een waarborg, eventueel transportkosten of kosten bij schade. Bij een gehuurd mobiliteitshulpmiddel zijn die kosten inbegrepen in de huurprijs. Als je een hulpmiddel huurt, kan je snel overschakelen naar een ander hulpmiddel uit het huuraanbod. Er zijn geen hernieuwingstermijnen van toepassing.

Hernieuwing van een mobiliteitshulpmiddel

Koop je een mobiliteitshulpmiddel via de Vlaamse sociale bescherming, dan mag je dat na een aantal jaar vervangen (hernieuwen’) en een nieuw hulpmiddel aanvragen. Je kan ook vragen om je huidige hulpmiddel aan te passen. 

  • Voor elk mobiliteitshulpmiddel is bepaald na hoeveel jaar je het kan vervangen en je dus een nieuw mobiliteitshulpmiddel kunt aanvragen. Dat kan hetzelfde type zijn, of een ander. 
  • Die periode gaat in vanaf de dag dat je het hulpmiddel in je bezit hebt.
  • Hoeveel jaar dat is, hangt ook af van je leeftijd.
  • In sommige gevallen kan je het al sneller vervangen of veranderen. Bijvoorbeeld als je toestand achteruit gegaan is, en je een meer geavanceerd hulpmiddel nodig hebt. Het kan ook dat je verstrekker dan een aanpassing voorstelt aan je huidige hulpmiddel in plaats van het te vervangen. 

Huur je een hulpmiddel, dan zal de verstrekker van je hulpmiddel het zelf vervangen wanneer dat nodig is. 

Terugbetaling door de Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming komt voor een groot stuk tussen in de kosten voor de aankoop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel:

  • met een vast bedrag voor een mobiliteitshulpmiddel dat je koopt.
  • met de volledige huurprijs als je een mobiliteitshulpmiddel huurt.
  • met een vast bedrag voor de kosten van onderhoud en herstellingen.

Je betaalt zelf:

  • mogelijk een supplement voor bepaalde duurdere merken of uitvoeringen van een mobiliteitshulpmiddel,
  • het supplement als je voor een geavanceerder hulpmiddel kiest dan waarvoor je in aanmerking komt,
  • voor aanpassingen aan je hulpmiddel waarvoor je niet in aanmerking komt of die niet vergoedbaar zijn,
  • voor kosten voor onderhoud en herstellingen boven je "forfait"
  • de eventuele aankoop van meerdere mobiliteitshulpmiddelen
  • eventueel een waarborg, transportkosten en schade bij verhuur.

Andere hulpmiddelen bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

Mensen met een erkende handicap kunnen bij het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH) nog tegemoetkomingen voor andere hulpmiddelen krijgen, zoals aanpassingen aan tweewielfietsen en handbikes, aanpassingen aan de auto of aanpassingen aan de woning. Een erkenning handicap kan je aanvragen tot de leeftijd van 65 jaar.

Meer informatie

Op www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen vind je nog meer informatie.

Ook bij je zorgkas (verbonden aan je mutualiteit of Vlaamse zorgkas) of bandagist kan je terecht voor meer info.

Toegevoegd op 4 Januari 2019