Steun voor 14 innoverende projecten voor palliatieve zorg

Steun voor 14 innoverende projecten voor palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Hoe kunnen alle patiënten met een chronische of levensbedreigende aandoening nog beter ondersteund worden, ook mensen met een beperking of met een migratie-achtergrond? De Koning Boudewijnstichting ondersteunt 14 praktijkgerichte palliatieve zorgprojecten voor alle patiënten, in al hun diversiteit, met in totaal 300 000 euro.

Ons land is een pionier in het uitwerken van palliatieve zorg van een hoge kwaliteit. Palliatieve zorgverlening wordt steeds meer geïntegreerd met de levensverlengende behandeling van patiënten met een chronische of levensbedreigende aandoening.Toch zijn er nog enkele aandachtspunten voor de sensibilisering, en zelfs hiaten in het aanbod. Er is vraag naar ondersteuning om palliatieve zorg bespreekbaar te maken en toe te passen bij specifieke doelgroepen zoals jongeren, personen met een migratieachtergrond, met een beperking of een cognitieve stoornis zoals dementie. Daarnaast is er meer nood aan zogeheten ‘middle care’: een zorgaanbod tussen thuis en het ziekenhuis of woonzorgcentrum in.

Ondersteuning voor 14 projecten

De Koning Boudewijnstichting steunt daarom 14 projecten die een antwoord bieden op deze nieuwe noden. Er zijn er vijf in Vlaanderen, twee in Brussel en zes in Wallonië die elk tussen 10 000 en 50 000 euro steun ontvangen, naast een samenwerkingsproject van de betrokken federaties uit de drie gewesten.

Ontdek ze hier.

Toegevoegd op 3 augustus 2018