Oriënterend kortverblijf voor ouderen in crisissituatie

Oriënterend kortverblijf voor ouderen in crisissituatie

Vanaf 2020 kunnen erkende centra voor kortverblijf een bijkomende erkenning krijgen als ‘oriënterend kortverblijf’. Deze centra richten zich op ouderen die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis passende zorg en ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen er gebruik maken van een tijdelijk en oriënterend zorg- en ondersteuningstraject.

Niet te snel doorverwijzen naar een ziekenhuis of woonzorgcentrum

Ouderen die voor een periode niet thuis kunnen worden verzorgd of waarvan de mantelzorgers even een adempauze nodig hebben, kunnen terecht in een centrum voor kortverblijf. Het wordt meestal georganiseerd door een woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf.Het oriënterend kortverblijf kan helpen vermijden dat ouderen met een zorg- en ondersteuningsnood, die geen nood hebben aan medisch gespecialiseerde zorg, in een crisissituatie nodeloos of te snel worden doorverwezen naar een ziekenhuis of woonzorgcentrum. Samen met alle betrokken eerstelijnszorg- en welzijnsactoren – zoals artsen, kinesisten, maatschappelijk werkers wordt de gezondheids- en welzijnssituatie van de oudere persoon geobserveerd en zijn of haar sociale context in kaart gebracht. De structuur die geboden wordt en de verleende zorg kunnen op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak de nodige rust brengen waardoor de zorgbehoevende, indien mogelijk, terug kan keren naar de vertrouwde thuisomgeving.Indien een terugkeer niet mogelijk blijkt, kunnen de oudere persoon en zijn mantelzorger(s) voorbereid worden op een verblijf in een aangepaste woon-zorgvorm.

Meer informatie

Agentschap Zorg en Gezondheid

Toegevoegd op 17 augustus 2018