Oprichting Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL)

Oprichting Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL)

Op 14 januari werd in Brussel het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, kortweg VIVEL, opgericht. De vzw VIVEL werd opgericht door alle belanghebbende actoren binnen de eerste lijn, waaronder de Vlaamse Ouderenraad. Daardoor zullen welzijns- en zorgactoren, vertegenwoordigers van patiënten en mantelzorgers en lokale besturen nauwer kunnen samen werken aan een zorgzaam Vlaanderen. 

Het doel van de vzw is de ondersteuning en versterking van de brede eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector. Daarmee wil VIVEL werk maken van een betere zorg voor iedere Vlaming. Het uiteindelijke doel is de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de zorg voor – en de samenwerking rond – de persoon met een zorg- en ondersteuningsbehoefte te verbeteren.

De concrete activiteiten die VIVEL zal ontplooien zijn:

  1. het ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die op een actieve manier ter beschikking stellen aan alle actoren in de eerste lijn;
  2. het ontwikkelen van empirisch onderbouwde strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning van de organisatie van de eerstelijnszorg;
  3. het adviseren, coachen, vormen en sensibiliseren van de zorgaanbieders van de eerste lijn;
  4. het stimuleren van innovatie in de eerste lijn;
  5. het bijdragen tot en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in het Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  6. het adviseren van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapschapscommissie in Brussel.

Gerrit Rauws, directeur bij de Koning Boudewijnstichting en voorzitter van VIVEL: “De betrokkenheid van alle actoren van de eerste lijn bij VIVEL is uniek. Ze toont aan dat er een grote wil bestaat om de samenwerking verder te intensiveren. Daardoor moeten mensen met een zorgvraag en mantelzorgers de best mogelijke hulp kunnen krijgen. We willen hiermee verder bouwen aan een persoonsgerichte zorg voor iedere Vlaming en, in het bijzonder, de meest kwetsbare”.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vanuit VIVEL krijgt de eerste lijn een centraal aanspreekpunt en een ruimte voor dialoog met het beleid en met de actoren onderling. Het instituut moet in staat zijn proactief te kijken naar veranderingen in het landschap van zorg en welzijn en daar adequaat op in te spelen.”

Toegevoegd op 18 Januari 2019