Nieuwe fiscale regeling voor ‘ouderen ten laste’

Nieuwe fiscale regeling voor ‘ouderen ten laste’

oudere ten laste

De regeling rond belastingvoordelen voor wie een familielid ouder dan 65 jaar thuis opvangt, werd afgerond door de Kamer van Volksvertegenwoordigers in plenaire zitting. In de toekomst komen enkel zorgbehoevende 65-plussers nog in aanmerking.

Fiscaal voordeel

Wie zijn (groot)ouder, broer of zus van ouder dan 65 in huis neemt, heeft sinds 2005 recht op een fiscaal voordeel. Per 65-plusser ten laste wordt momenteel een extra bedrag van 3 290 euro van het jaarinkomen van belasting vrijgesteld, onafhankelijk van de zorgnood van de oudere persoon. Concreet komt dat neer op een voordeel van zo'n 1 200 tot 1 400 euro netto per jaar. Er is wel een uitzondering voor ouderen met een hoog pensioen.

Met de nu goedgekeurde aanpassingen evolueert de leeftijdsgrens van 65 jaar voortaan mee met de pensioenleeftijd, die in 2025 naar 66 gaat en in 2030 naar 67. Tegelijk wordt het fiscale voordeel met de helft opgetrokken.

Enkel zorgbehoevende 65-plussers

Bij de belastingaangifte van 2022 zal iedereen die een ‘nieuwe’ 65-plusser ten laste wil aangeven, alleen van dit fiscale voordeel kunnen gebruikmaken als die oudere persoon ook zorgbehoevend is.

‘Zorgbehoevend’ betekent een vermindering van de zelfredzaamheid. Dit wordt ingeschat aan de hand van een vragenlijst die peilt naar je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten uit te voeren op 6 domeinen. Er wordt onder meer nagegaan of zij zich zelfstandig kunnen verplaatsen, zelfstandig eten kunnen bereiden en opeten en zich zelfstandig kunnen verzorgen en aankleden. Naargelang de oudere persoon hier meer moeilijkheden mee heeft, krijgt hij of zij meer punten.

Om een inwonende oudere aan te geven als persoon ten laste, moet er een score van minstens 9 punten voorgelegd worden. De verminderde zelfredzaamheid moet officieel vastgesteld worden door de Directie-generaal Personen met een Handicap. Dat is een federale overheidsdienst.

Je aanvraag moet je indienen bij je zorgkas van je ziekenfonds. Meer info vind je hier.

Overgangsregeling

Door de extra voorwaarde van de zorgbehoevendheid, zullen verschillende mensen het fiscale voordeel nu verliezen. Ook al hadden ze er al heel wat jaren recht op. Daarom wordt er in een overgangsregeling voorzien. Personen ouder dan 65 jaar die op 1 januari 2021 ten laste waren én die in de aangifte van dat jaar als ‘ten laste’ worden opgenomen, komen in aanmerking voor de overgangsregeling. Die houdt in dat de oude fiscale voordelen nog gedurende maximaal vier jaar gelden. Tot de aangifte van 2025.

Toegevoegd op 19 March 2021