Nieuw woonzorgdecreet gaat van kracht op 1 januari 2020

Nieuw woonzorgdecreet gaat van kracht op 1 januari 2020

Met het nieuwe jaar treden ook het nieuwe woonzorgdecreet en de nieuwe uitvoeringsbesluiten in werking. Het woonzorgdecreet bepaalt de grote lijnen en principes waaraan woonzorgvoorzieningen moeten voldoen. De uitvoeringsbesluiten maken dit alles concreter. Zo bevatten ze heel wat punten en normen waaraan een voorziening zich moet houden om erkend te blijven. De Vlaamse Ouderenraad was actief betrokken bij de voorbereidingen van dit besluit en werd nadien ook om advies gevraagd.

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden dat er rekening gehouden werd met zijn advies. Tegelijkertijd blijft de Vlaamse Ouderenraad hameren op essentiële randvoorwaarden die niet gerealiseerd worden: hogere personeelsnormen, een correcte financiering van de zorgnoden en een aanbod van voorzieningen dat beter afgestemd is op de vraag.  

Meer informatie

In Actueel verscheen een overzicht van de belangrijkste veranderingen die het nieuwe woonzorgdecreet met zich meebrengt.

De beleidsteksten zelf kun je nalezen op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Toegevoegd op 20 December 2019