Nieuw Steunpunt Geestelijke Gezondheid

Nieuw Steunpunt Geestelijke Gezondheid

Na meer dan een jaar intensieve voorbereiding hebben de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, Te Gek!?, Zorgnet/Icuro, de Federatie van Diensten Geestelijke Gezondheidszorg, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen en het Netwerk Cultuursensitieve Zorg de krachten gebundeld in een nieuw Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Het nieuwe steunpunt focust op praktijkondersteuning, methodiekontwikkeling en -implementatie en een correcte beeldvorming.

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid streeft naar geestelijke gezondheid als deel van een kwaliteitsvol leven voor elk individu in Vlaanderen. Dit doet het samen mét en voor zorggebruikers, naast betrokkenen en zorgactoren en andere relevante stakeholders in en buiten Vlaanderen.

In 2019 zal het Steunpunt Geestelijke Gezondheid de taken van de samenstellende partners verderzetten. Vanaf 2020 zal er een overzicht beschikbaar zijn van geïntegreerde projecten.

Meer informatie

Meer info vind je op www.steunpuntgg.be.

Toegevoegd op 4 Januari 2019