Naar een beter ziekenvervoer

Naar een beter ziekenvervoer

vervoer van zieke

Het ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis in België kampt met heel wat pijnpunten. Op het vlak van toegankelijkheid weten mensen vaak niet waar ze terechtkunnen. Maar ook botsen mensen op de betaalbaarheid en kwaliteit ervan. Dat blijkt uit een rapport van Kom op tegen Kanker. 

Oproep aan ministers

Half december 2020 overhandigde Kom op tegen Kanker het rapport aan de bevoegde ministers, met de oproep om gezamenlijk overleg te plegen en als overheid structurele veranderingen door te voeren op drie gebieden: centralisatie van informatie, kwaliteit en betaalbaarheid. 

De reacties van de ministers kan je hier bekijken.

Zelf ziekenvervoer nodig?

Tips en adviezen om zelf ziekenvervoer te regelen vind je hier.

Toegevoegd op 8 Januari 2021