Mijlpaal: Inspectieverslagen woonzorgcentra vanaf nu online

Mijlpaal: Inspectieverslagen woonzorgcentra vanaf nu online

inspectieverslagen

Sinds 1 maart zijn de inspectieverslagen van woonzorgcentra online terug te vinden op de website van Zorginspectie. Dat is een belangrijke verandering. Tot nog toe kon je inspectieverslagen immers enkel op aanvraag raadplegen. Als Vlaamse Ouderenraad beschouwen we die zogenaamde ‘actieve openbaarheid’ van de inspectieverslagen als een belangrijke stap richting meer transparantie. Tegelijk zijn er nog stappen nodig om ouderen écht laagdrempelig zicht te geven op kwaliteit van zorg in woonzorgcentra.

Welke inspectieverslagen kan je inkijken?

Tijdens een inspectiebezoek bij een woonzorgcentrum gaat Zorginspectie na of het voldoet aan alle wettelijk vastgelegde normen. Zo probeert de inspectie in te schatten of de kwaliteit van zorg, wonen en leven in het woonzorgcentrum voldoet. De bevindingen van deze bezoeken komen terecht in een inspectieverslag.

Op de website van Zorginspectie vind je de verslagen terug van inspecties sinds 1 oktober 2021. Concreet gaat het om een 160-tal verslagen. Er zijn meer dan 800 woonzorgcentra in Vlaanderen. Het is dus mogelijk dat je de voorziening waar jij info over wil, momenteel nog niet terugvindt op de website. Wel kan je die verslagen nog steeds opvragen via het aanvraagformulier. Enkele dagen later vind je ze dan in je mailbox.

Ook de inspectieverslagen van assistentiewoningen kan je trouwens ook op de laatste manier terugvinden. Voorlopig staan die nog niet spontaan online.

Voorzieningen onder verhoogd toezicht

Soms stelt Zorginspectie vast dat een woonzorgcentrum tekortschiet. Als dat het geval is, worden de voorzieningen onder verhoogd toezicht geplaatst. Dat betekent dat ze nauw opgevolgd worden. Bovendien moet de voorziening dan een plan opstellen om de vastgestelde tekorten weg te werken.

De lijst van deze woonzorgcentra, is vanaf nu ook online te raadplegen. Je kan daarvoor terecht op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Bewoners ook zelf aan het woord laten

Als Vlaamse Ouderenraad hameren we al lang op het feit dat toekomstige en huidige bewoners én hun naasten nood hebben aan meer inzicht in de kwaliteit van zorg, wonen en leven in het woonzorgcentrum. Het online plaatsen van de verslagen zien we dus als een belangrijke eerste stap.

Anderzijds zijn inspectieverslagen vaak technisch van aard. Het is niet simpel om als gewone burger in zo’n verslag te duiken. De Vlaamse Ouderenraad vindt het daarom belangrijk dat er ook ingezet wordt op andere manieren om kwaliteit in beeld te brengen. Zo denken we samen met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) en de zorgkoepels na over het organiseren van bewonersbevragingen. Op die manier brengen we in beeld hoe bewoners zélf de kwaliteit van zorg, wonen en leven ervaren. Want dat is uiteindelijk waar het echt om draait.

“De Zorginspectie controleert een aantal normen en voorwaarden, maar dat betekent niet dat er automatisch goede zorg geboden wordt. Dat is voor een deel omdat inspecteurs niet alles kunnen opmerken. Denk maar aan een fles water die steeds net buiten handbereik wordt gezet van een bed­legerige bewoner. Dat kan je objectief moeilijk vaststellen, net als heel wat andere ervaringen over de levenskwaliteit. Bewoners moeten veel meer bevraagd worden, en ook die resultaten zouden openbaar moeten zijn.”

Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad, in De Standaard (woensdag 2 maart)

Toegevoegd op 4 March 2022