Mantelzorger? Hou rekening met deze aandachtspunten

Mantelzorger? Hou rekening met deze aandachtspunten

mantelzorg ouderen corona

Door de tweede coronagolf werden de maatregen opnieuw verstrengd. Ook ten aanzien van mantelzorgers werden er richtlijnen opgesteld. Voor hen gelden de algemene regels, maar daar bovenop moet er rekening gehouden worden met enkele aandachtspunten.

Algemene coronamaatregelen

We zetten de algemene regels nog eens op een rijtje:

 • Je mag met maximum 1 dezelfde persoon nauw contact (knuffelcontact) hebben. 1,5 meter afstand is dan niet nodig. Kinderen onder de 12 jaar en de personen met wie je samenwoont tellen niet mee.
 • Singles mogen buiten dat ene nauw contact ook nog iemand anders zien, op afstand weliswaar. 
 • Je mag maximum 1 persoon bij je thuis uitnodigen. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee. Hou afstand en draag bij voorkeur een mondmasker (tenzij het over je knuffelcontact gaat).
 • Kom je samen op straat? Je mag met maximum 4 personen zijn. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee.
 • Spreek zo veel mogelijk buiten af: in je tuin, op een terras, in een park…
 • Lukt dat niet, zorg dan dat de ruimte voldoende verlucht is. Zet bijvoorbeeld een raam open.
 • Was nog steeds voldoende je handen.
 • Nies of hoest in je elleboog.
 • Draag een mondmasker waar het verplicht is en als je geen 1,5 meter afstand kan bewaren.

Aandachtspunten mantelzorg

Je hebt geen attest nodig om verplaatsingen te maken in het kader van je mantelzorg. Je mag je ook verplaatsen voor je mantelzorg tussen 0 en 5 uur ’s nachts (de nachtklok), zonder attest. Andere verplaatsingen tijdens die uren zijn niet toegelaten.

Heb aandacht voor symptomen van COVID-19 bij je zorgvrager en jezelf. Contacteer de huisarts telefonisch zodra je vermoedt dat je zorgvrager of jij besmet zijn. Hij of zij zal de situatie inschatten en al dan niet stappen ondernemen.

Als de huisarts aangeeft dat het inderdaad om een mogelijke COVID-19 besmetting gaat, is het van groot belang om goed te communiceren en alle betrokken zorgaanbieders en andere mantelzorgers hiervan op de hoogte te brengen. Zorg en Gezondheid heeft hiervoor een isolatiedocument ontwikkeld. Ook mantelzorgers mogen dit formulier gebruiken. Eventueel kan je ook zelf een duidelijke boodschap schrijven en dit goed in het zicht leggen bij de zorgvrager. Noteer daarbij zeker de naam van de besmette persoon, de start van de periode en dat er beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Als je als mantelzorger (vermoedelijk) besmet bent of in quarantaine zit, kan je je mantelzorgtaken niet opnemen. Schakel dan hulp in van professionele zorgverstrekkers. Zij kunnen bovendien ingeschakeld worden wanneer de zorg te veel wordt of bij vragen.

Je kan beroep doen op:

 • Diensten voor thuisverpleging: voor verpleegkundige zorg aan huis
 • Diensten voor gezinszorg: voor persoonsverzorging en poetshulp
 • Diensten voor oppashulp: voor oppashulp aan huis
 • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds: voor advies van een maatschappelijk werker.

De contactgegevens vind je op de website van Zorg en Gezondheid.

Tijdelijk inwonen van mantelzorgers in woonzorgcentrum

Eind oktober kondigde de Vlaamse Regering aan dat het mantelzorgers tijdelijk zouden kunnen inwonen in het woonzorgcentrum. Deze aankondiging ging gepaard met heel wat vragen, de overheid verspreidde daarom een aantal extra richtlijnen.

Belangrijk om te weten is dat het niet toegelaten is om een weekend of tijdens bepaalde dagen van de week in het woonzorgcentrum te verblijven, het moet om een aangesloten periode gaan. Verder gelden dezelfde regels als bij een opname van een nieuwe bewoner en moet je als mantelzorger dezelfde regels naleven als de bewoners. Het gaat onder meer om de hygiënemaatregelen en de afspraken rond het verlaten van de voorziening.

Als je beslist om tijdelijk in het woonzorgcentrum te wonen, kan je je er inzetten als vrijwilliger, maar dat is geen verplichting. Maak hierover duidelijke afspraken met de voorziening. Klaar ook je verzekering tijdens vrijwilligersactiviteiten op voorhand uit. Als je vrijwilligerstaken uitvoert, moet je je aan dezelfde hygiënevoorschriften houden als alle andere medewerkers.

Ten slotte zal je als inwonende mantelzorger, moeten betalen voor je verblijf in het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum mag een bijdrage vragen die maximum 20% van de dagprijs bedraagt. Daarboven kunnen wel nog supplementen aangerekend worden.

Meer informatie

Nog meer uitgebreide aandachtspunten en richtlijnen vind je hier.

Met vragen en voor een luisterend oor kan je steeds terecht bij een van de mantelzorgverenigingen. Hun contactgegevens vind je hier.  

Toegevoegd op 6 november 2020