Mantelzorger? Dan heb je misschien wel recht op een verhoogde belastingvrije som

Mantelzorger? Dan heb je misschien wel recht op een verhoogde belastingvrije som

belastingsvrije som mantelzorg

Wie zorgt voor en samenwoont met een familielid van 65 jaar of ouder, heeft eventueel recht op een belastingvoordeel. Dat was al zo. Maar die belastingvrije som wordt nu verhoogd. Op die manier wil de overheid mantelzorg financieel meer ondersteunen. Deze regeling is sinds 1 januari 2021 in werking.

Belastingvrije som

Bij elke belastingheffing is er voor iedereen een belastingvrije som. Bepaalde mensen hebben recht op een verhoogde belastingvrije som. Bijvoorbeeld mensen die kinderen ten laste hebben. Maar ook sommige mantelzorgers. De regering verhoogde de som van 3.270 euro voor mantelzorgers naar 4.900 euro. Het gaat om een bijkomende belastingvrijstelling voor een specifieke groep van mantelzorgers vanaf het inkomstenjaar 2020.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Mantelzorgers die zorgen voor en samenwonen met een (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar.

  • De zorgbehoevende oudere moet minimum 9 punten hebben op de graad van zelfredzaamheid. Contacteer de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds voor meer info over de berekening van je zelfredzaamheidsgraad.

  • De zorgbehoevende oudere moet een beperkt inkomen hebben.

Voorbeeld

Piet, een alleenstaande man zonder kinderen ten laste, neemt zijn broer in huis. Die werd na zijn 65ste hulpbehoevend. Door de verhoging van de belastingvrije som zal hij 534 euro minder belasting betalen in 2021.

Let wel: Deze regeling geldt niet voor mensen die samenwonen in een geregistreerde zorgwoning. Bij een zorgwoning worden jullie beschouwd als aparte huishoudens, waardoor uitkeringen en je belastingen apart berekend worden.

Meer informatie

Lees meer op de website van Steunpunt Mantelzorg.

Toegevoegd op 19 februari 2021