Ken je de European Disability Card al?

Ken je de European Disability Card al?

european disability card

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en een aantal voordelen in die domeinen biedt. Het document dient als bewijs om overal, ook in het buitenland, aan te tonen dat deze mensen in België erkend zijn als persoon met een handicap. Maar de kaart is nog niet overal gekend.

Wie kan de kaart aanvragen?

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

european disability card

Waar kan je de kaart gebruiken?

Je kan de kaart, die strikt persoonlijk is, gebruiken:

  • Voor cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld een bezoek aan bioscoop, theater, museum of attractiepark)
  • In België en de zeven andere deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië
  • Vanaf eind 2023 in alle lidstaten van de EU

Meer en meer organisaties engageren zich om de kaart te erkennen.

Op welke voordelen kan je rekenen?

Om van voordelen te kunnen genieten, moet je de kaart op zak hebben en kunnen tonen.

Welke voordelen dat zijn, kan je nagaan via de communicatiekanalen van de plaats die je bezoekt. Zij bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen of voorbehouden plaatsen.

Meer informatie

Surf naar https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart.

Toegevoegd op 6 april 2023