Inzage in patiëntendossiers verbeteren

Inzage in patiëntendossiers verbeteren

Inzage in patiëntendossiers verbeteren

Het Vlaams Patiëntenplatform zette op 18 april, de Europese dag van de rechten van de patiënt, het recht op inzage in het patiëntendossier in de geestelijke gezondheidszorg in de kijker. Een patiënt ontvangt informatie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het patiëntendossier inkijken of er een afschrift van opvragen. Ook al hebben patiënten hier recht op, in de praktijk loopt het nog vaak mis.

Recht op inzage in je eigen patiëntendossier

66% van de patiënten gelooft dat online inzage in het patiëntendossier de communicatie met zorgverleners zal verbeteren. Dat blijkt uit een bevraging die het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde. 68% van de 581 patiënten die deelnamen aan de bevraging gelooft ook dat ze door die online inzage hun zorg meer in eigen handen kunnen nemen.

Online inzage

Momenteel kunnen patiënten al een deel van de informatie over hun gezondheid bekijken via patiëntenportalen zoals CoZo (Collaboratief Zorgplatform), mynexuzhealth, het Brussels Gezondheidsnetwerk of de Patient HealthViewer van de ziekenfondsen. Binnenkort wordt er op federaal niveau een ‘gezondheidsportaal’ gelanceerd. Hierop kunnen burgers bekijken welke gegevens over hun gezondheid worden gedeeld.Binnenkort zal ook de Vlaamse overheid in samenwerking met de ziekenfondsen een nieuw portaal lanceren: my health viewer.

Meer infomatie

Informatie over patiëntenrechten

Toegevoegd op 19 april 2018