Inter vraagt meer aandacht voor toegankelijkheid vaccinatiecentra

Inter vraagt meer aandacht voor toegankelijkheid vaccinatiecentra

vaccinatiecentra toegankelijkheid

Een bezoek aan een vaccinatiecentrum kan voor veel mensen stresserend of moeilijk zijn. De Vlaamse overheid stelt op laatjevaccineren.be richtlijnen ter beschikking aan de lokale besturen over hoe je een vaccinatiecentrum inricht en laat werken. Daarbij is er ook aandacht voor de toegankelijkheid en heldere communicatie, volgens Inter twee belangrijke aandachtspunten. Wij geven een handig overzicht van de zaken waar je je lokaal bestuur op kan wijzen.  

Vlot bezoek voor iedereen

Om zo’n bezoek vlot en zo aangenaam mogelijk te laten verlopen voor iedereen, is het cruciaal dat lokale besturen rekening houden met een aantal aandachtspunten. Zo moeten zij mensen op voorhand en ter plaatse goed en helder informeren en begeleiden. Maar ook de inrichting van de centra is belangrijk. Inter ontwikkelde daarom twee nota’s:

De checklists duiden aan dat lokale besturen al met een aantal relatief kleine ingrepen, voor tal van mensen een wereld van verschil maken.

Meer informatie

Heb je een specifieke vraag over de communicatie rond de vaccinatieprocedure of de inrichting van het vaccinatiecentrum? Neem dan contact op met Inter. Zij staan je graag bij met gespecialiseerd advies. Surf naar www.inter.vlaanderen.

Toegevoegd op 29 Januari 2021