Hulpbehoevende ouders? Geraak wegwijs in het zorgaanbod

Hulpbehoevende ouders? Geraak wegwijs in het zorgaanbod

ouders woonzorgcentrum

Het Radio 2 programma 'Wijs' schonk vorige week aandacht aan een vraag waarmee veel mensen worstelen: "Als ik of mijn ouders zorgbehoevend worden, is dan een verhuis naar een woonzorgcentrum een vanzelfsprekendheid? Of zijn er alternatieve oplossingen?" De Vlaamse Ouderenraad gaf de redacteurs een lijstje van mogelijkheden uit het zorgaanbod mee.

Dat lijstje kwam aan bod in het programma. Presentator Karolien Debecker ging bovendien in gesprek met enkele luisteraars die hun plannen of zoektocht bekend maakten. We vatten alles nog even kernachtig samen voor jou: welke mogelijkheden zijn er en waar kan je telkens terecht voor meer informatie?

De mogelijkheden op een rijtje

Als je ondersteuningsnoden hebt, zijn er verschillende manieren om die op te vangen. Informeer je bij elke optie goed. Want niet elke mogelijkheid is voor iedereen even geschikt.

Blijf thuis wonen, dankzij woningaanpassingen

De meeste ouderen blijven liefst zo lang mogelijk in hun thuisomgeving wonen. Maar niet alle woningen zijn aangepast aan de noden van hun ouder wordende bewoners. Soms zijn kleine aanpassingen of zelfs verbouwingen noodzakelijk.

Voor advies over aanpassingen of verbouwingen kan je terecht bij je gemeente, OCMW of lokaal dienstencentrum maar ook thuiszorgdiensten zoals Landelijke Thuiszorg geven advies en begeleiding over aanpassingen in je huis. Ook zelfstandige ergotherapeuten kunnen je hierin adviseren. Meer info over woningaanpassingen vind je hier.  

Als je zo'n aanpassingen wil doen, heb je misschien wel recht op de Vlaamse aanpassingspremie. Meer info vind je hier.  

Ondersteuning van een mantelzorger

Een mantelzorger biedt hulp aan iemand met zorgnoden uit de directe omgeving. Het kan gaan om een familielid, maar even goed nemen een vriend of buur die taken op. Vaak wordt er niet bewust beroep gedaan op een mantelzorger, maar neemt die persoon automatisch hulp of ondersteuning op.

Mantelzorg wordt als heel normaal en vanzelfsprekend gezien maar ook mantelzorgers hebben vragen en nood aan ondersteuning. Zij kunnen steeds terecht bij het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg of bij één van de zes erkende mantelzorgverenigingen.   

Schakel thuiszorg in

Thuiszorgorganisaties bieden verschillende diensten aan waaronder gezinszorg, thuisverpleging, poetshulp, nachtzorg. Zij kunnen een belangrijke ondersteuning bieden wanneer dat (tijdelijk) nodig is.

Daarnaast bieden zij diensten aan van respijtzorg, zoals dagopvang waar je overdag naartoe gaat en 's avonds terug naar huis, of kortverblijf waar je voor een korte periode verblijft omdat je door omstandigheden even niet (alleen) thuis kan wonen.

Thuiszorgorganisaties in je buurt vind je terug op de sociale kaart.

Verken de mogelijkheden van zorgwonen

Soms kiezen mensen met zorgnoden ervoor om te gaan inwonen bij de persoon van wie ze mantelzorg krijgen, bijvoorbeeld hun kinderen. Op dit moment gebeurt dit meestal in een bestaande woning, maar de wetgeving zal hierin binnenkort versoepeld worden. Vanaf dan kan je ook intrekken in een bestaand bijgebouw of een mobiele zorgunit, bijvoorbeeld in de tuin van je kinderen.

Zorgwonen biedt de mogelijkheid samen te wonen met het oog op het bieden van een goede zorg, zonder dat sociale voordelen of sociale uitkeringen in gevaar komen.

Meer info over zorgwonen lees je hier.

Verhuis naar een assistentiewoning

In een assistentiewoning woon je zelfstandig in een aangepaste en veilige woning waar toezicht gegarandeerd is.

Je kan een assistentiewoning kopen of huren. Let wel goed op, want de assistentie die je krijgt kan sterk verschillen. Voor je je zoektocht start, blader je best eerst deze checklist door.

Kies voor een gemeenschappelijke woonvorm

Er bestaan verschillende soorten gemeenschappelijke woonvormen. De bekendste zijn kangoeroewonen en cohousing. Maar hoorde je al van duowonen en gestippeld wonen? Al die vormen worden door meerdere gezinnen bewoond, die een of meerdere ruimtes en/of functies delen met elkaar. Dat kan zeer beperkt zijn, maar ook heel uitgebreid of intensief. Elk project legt eigen accenten.

Voor 55-plussers in Vlaanderen is er onder meer Abbeyfield. Maar wie weet staan er nog andere gemeenschappelijke wooninitiatieven in de steiger bij jou in de buurt? Informeer eens bij je gemeente.

Verhuis naar een woonzorgcentrum

Naast al die oplossingen om thuis te kunnen blijven wonen, is er natuurlijk ook het woonzorgcentrum. Als je zorgnoden toenemen, kan een verhuis naar het woonzorgcentrum een goed idee zijn. De negatieve berichten in de media boezemen soms angst in, maar ook in deze moeilijke tijden blijft warme zorg vooropstaan in de meeste woonzorgcentra. Ons artikel over ‘Mangomomenten in coronatijden’ kan dat getuigen.

Een verhuis naar het woonzorgcentrum kan op een bepaald moment in je leven een goede en noodzakelijke stap zijn. Maar zo’n verhuis brengt natuurlijk grote veranderingen met zich mee. Je daarop voorbereiden is dan ook belangrijk. Denk ruim op voorhand al eens na over naar welk woonzorgcentrum je graag zou verhuizen en onder welke omstandigheden je die stap zou willen zetten. Zo kan je vermijden dat je plots en onverwachts voor moeilijke keuzes komt te staan.

Toegevoegd op 2 December 2020