Het Gezondheidskompas

Het Gezondheidskompas

gezondheidskompas

Het gezondheidskompas is een nieuwe online webapplicatie waarmee Vlamingen kunnen testen wat hun risico is op diabetes en hart- en vaatziektes en waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl.

Je vult het kompas in en krijgt nadien een advies. Het is mogelijk dat het Gezondheidskompas je verwijst naar je huisarts om een aantal aspecten verder te onderzoeken. Je bent volledig vrij om die adviezen al dan niet op te volgen.

Diabetes

Vanaf de leeftijd van 45 jaar kan het Gezondheidskompas je risico op diabetes type 2 concreet vaststellen en kan je, indien aangewezen, instromen in het HALT2Diabetes traject. Het kompas peilt ook naar andere risico’s zoals hart- en vaatziekten en gezonde leefstijl.

Meer informatie

Surf naar www.gezondheidskompas.be.

Toegevoegd op 23 mei 2019