Het CLEVER protocol om doelgerichte zorg te realiseren

Het CLEVER protocol om doelgerichte zorg te realiseren

Cover CLEVER

Er werden reeds verschillende pogingen ondernomen om doelgerichte zorg te realiseren. Toch blijft de vraag hoe je te weten komt wat voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood belangrijk is en hoe je daar als hulpverlener rekening mee kan houden? Onderzoekers van de Arteveldehogeschool ontwikkelden een instrument dat doelgerichte zorg faciliteert: het CLEVER protocol. CLEVER gaat uit van betekenisvolle activiteiten als hefboom om doelgerichte zorg te faciliteren.

CLEVER vertrekt vanuit betekenisvolle activiteiten van de persoon met de zorg- en ondersteuningsnood en ondersteunt het gesprek tussen de persoon en de hulpverlener om de doelen van de persoon helder te krijgen. Betekenisvolle activiteiten zijn immers belangrijk voor een lang, gezond en gelukkig leven. Door daarover in gesprek te gaan en samen doelen te bepalen, wordt de regie bij de persoon zelf gelegd.

Bestel het boek

In het boek wordt CLEVER stap voor stap uitgelegd en wordt stil gestaan bij de noodzakelijke randvoorwaarden om doelgerichte zorg te realiseren. Het boek biedt een methodiek, een invulprotocol en een digitale toepassing aan om doelen te bepalen bij personen met een chronische aandoening en multimorbiditeit.

Bestellen kan via Politeia.

Toegevoegd op 20 September 2019