Gratis energiescan voor zorg- of welzijnsvoorzieningen

Gratis energiescan voor zorg- of welzijnsvoorzieningen

licht

Wil je als voorziening je gebouwen klaarstomen voor 2050? Dan kan je gebruik maken van een gratis energiescan en subsidies.

Gratis energiescan en klimaatsubsidies

Weet je niet goed waar je in je gebouwen energiewinsten kan boeken, laat dan een gratis energiescan van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) uitvoeren. Bij een energiescan brengt het studiebureau alle mogelijke energiebesparende maatregelen voor je gebouw in kaart. Je krijgt een overzicht van alle maatregelen met geraamde investeringskost en terugverdientijd.

Je hoeft nadien niet zelf op zoek te gaan naar uitvoerders voor je werken. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) deed dat al voor jou.

Wie komt in aanmerking?

Elke voorziening die over een erkenning of vergunning in de zorg beschikt, komt in aanmerking. Ook groepen van erkende assistentiewoningen kunnen een aanvraag doen.

Meer informatie

Surf naar www.veb.be/klimaatwvg voor meer informatie.

Toegevoegd op 30 September 2022