Geen extra bezoekersbeperkingen: deuren woonzorgcentra blijven open

Geen extra bezoekersbeperkingen: deuren woonzorgcentra blijven open

bezoek woonzorgcentra

Het stijgend aantal coronabesmettingen in ons land en het toenemend aantal uitbraken van het virus in de woonzorgcentra zijn verontrustend. Hoewel ze beter voorbereid zijn dan tijdens de eerste golf, blijft de angst bij de centra groot. Toch gaan de deuren deze keer niet op slot. We leggen je uit waarom we tevreden zijn met die keuze en vragen je om je bezoekervaringen door te sturen.

Recht op bezoek

De Vlaamse Ouderenraad kaartte in haar corona-advies al aan dat persoonlijke contacten voor bewoners van woonzorgcentra onmisbaar zijn. De quarantaineperiode woog te zwaar op het mentaal welzijn van de bewoners. Een studie van KULeuven toonde dat al aan. Daaruit bleek dat bewoners die meer eenzaamheid ervaren, ook meer depressieve gevoelens hebben.

Ook de woonzorgsector heeft dat duidelijk begrepen. Ondanks de onrustwekkende cijfers weerklinkt nu vooral de roep om de woonzorgcentra niet opnieuw volledig af te sluiten.

Voor ouderen in woonzorgcentra gelden momenteel dezelfde regels als voor ons allemaal. Bewoners mogen 1 nauw (knuffel)contact hebben en mogen 4 personen vanop afstand ontmoeten. Woonzorgcentra hebben wel de mogelijkheid om striktere regels te hanteren, bijvoorbeeld wanneer er een uitbraak is in dat woonzorgcentrum. Maar zelfs dan heeft elke bewoner recht op minstens 1 bezoek per week.

“Op vlak van bezoek denk ik dat iedereen in huis, zowel bewoners als collega’s, ervan overtuigd is dat bezoek moet kunnen. Zelfs al zijn er besmettingen vastgesteld. We hebben gezien dat bewoners er niet alleen onderdoor zijn gegaan omwille van Covid, maar ook omwille van dat sociaal isolement. We staan daar zeker en vast achter.

Griet Lobbens, hoofdverpleegkundige in woonzorgcentrum Westervier in Brugge in De Ochtend op Radio 1.

Verantwoordelijkheid en maatregelen

We zijn dus tevreden dat de deuren van woonzorgcentra niet terug volledig op slot gaan. Tegelijkertijd wil de Vlaamse Ouderenraad wijzen op de verantwoordelijkheid van bezoekers om het bezoek veilig te laten verlopen. Om het risico op besmetting te beperken ga je best niet op bezoek als je je niet goed voelt of symptomen van een coronabesmetting vertoont. Ook na een hoogrisicocontact met iemand anders, stel je bezoek beter even uit.

Het is bovendien belangrijk dat je niet enkel tijdens je bezoek aan het woonzorgcentrum de veiligheidsvoorschriften opvolgt. Ook buiten het woonzorgcentrum dien je voorzichtig te zijn. De 6 gouden regels respecteren is dus nog steeds de boodschap.

Hoe ervaar jij de bezoekersregeling?

Hoe kijk jij naar het bezoek in woonzorgcentra? Gelden er bezoekersbeperkingen in het woonzorgcentrum waar jij zelf, jouw vriend, familielid of andere dierbare woont? Of kan bezoek zo vaak je wilt? Hoe ervaar je het bezoek? Laat het ons weten via onderstaand formuliertje of rechtstreeks aan Justine Rooze, onze stafmedewerker ouderenzorg. Je kan haar bereiken via justine.rooze@vlaamse-ouderenraad.be of 02 209 34 59. Dat kan ook anoniem.

Ook zijn we op zoek naar beelden van je bezoek aan het woonzorgcentrum, van raambezoekjes of van communicatie via beeldbellen. Mogen we jouw beelden gebruiken in onze communicatie? Stuur ze dan mee.

PLAATS EEN REACTIE

chris erlinger 23 oktober 2020 | 18:26

ik begrijp niet dat bezoek toegelaten is!waar strijden we voor?en worden er mensen besmet wie staat er voor in?de zorgverleners in de ziekenhuizen wees niet egoistisch!denk aan deze mensen!

Justine Rooze 27 oktober 2020 | 8:32

Beste Chris, bedankt voor je reactie. We begrijpen je bezorgdheid, de stijgende cijfers verontrusten ons ook. Toch zijn we tevreden dat bezoek mogelijk blijft. Uit de gesprekken die we zelf hadden in aanloop naar ons corona-advies, maar ook uit rapporten en onderzoeken van andere organisaties zoals Artsen Zonder Grenzen en de Vlaamse Ombudsdienst blijkt dat het gebrek aan nauw contact heel zwaar woog op het welzijn van de bewoners. Opnieuw een periode zonder enig contact mag dan ook geen optie zijn.

Ronald Bertels 23 oktober 2020 | 19:37

De bezoeker (familie/vriend) heeft net als de bewoner recht op 1 knuffelcontact. Dat zou dan volgens bovenstaande richtlijn de bewoner in kwestie moeten zijn en niemand anders. Indien die bezoeker een partner, kinderen, kleinkinderen, andere naaste familie en vrienden heeft, is dat zeer onwaarschijnlijk. Het risico op besmetting bij een knuffelcontact is zeer groot en kan vermits de bewoner in een bubbel met de andere bewoners leeft, zeer verregaande gevolgen hebben. Mij lijkt het dus erg onvoorzichtig en zelfs onverantwoord om in de huidige omstandigheden knuffelcontacten in wzc's toe te staan.

Justine Rooze 27 oktober 2020 | 8:33

Beste Ronald, bedankt voor je reactie. De afweging tussen veiligheid en welzijn is uiteraard niet vanzelfsprekend. Omdat de nood aan nauw contact zo groot is, zijn we van mening dat we moeten durven vertrouwen op ieders individuele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de 6 gouden regels en de nationale regels nauwgezet opgevolgd moeten worden.

Ronald Bertels 27 oktober 2020 | 13:30

Mocht de individuele keuze van een bewoner en bezoeker geen invloed hebben op het welzijn van de andere bewoners, dan zou er geen enkel probleem zijn, maar dat is niet zo: elke besmetting van een bewoner brengt de gezondheid van de andere bewoners én het personeel in gevaar. Niet alleen dat: het vermoeden van besmetting is al voldoende om personeel te testen en in afwachting van de uitslag naar huis te sturen wat de al hoge druk op het overige personeel nog verhoogt.
Jongeren worden met de vinger gewezen omdat zij het virus niet ernstig nemen en elkaar blijven opzoeken. Hen wordt verweten dat ze niet solidair zijn en geen maatschappelijke verantwoordelijkheidszin tonen. Waarom zou dat dan niet gelden voor ouderen in de context van het woonzorgcentrum waar ze nu eenmaal een 'minimaatschappij' vormen?

Mich 24 oktober 2020 | 9:21

Huis aan Zee (Blankenberge) is al een week op slot.Niemand mag er nog in of uit 😡

Justine Rooze 27 oktober 2020 | 8:34

Beste Mich, bedankt voor je reactie. Het spijt ons om te lezen dat het woonzorgcentrum geen bezoek meer toelaat. Volgens de geldende richtlijnen moet bezoek nochtans verzekerd zijn. Hoe precair de situatie ook is, elke bewoner heeft recht op 1 bezoek per week. Zijn er alternatieve vormen van contact mogelijk, beeldbellen bijvoorbeeld? En hoe verloopt de communicatie naar bewoners en mantelzorgers toe?

Mich 27 oktober 2020 | 11:28

Beste,op aanvraag is het mogelijk om te Skypen ,maar voor iemand die slecht hoort en ziet en niet meer kan spreken door verlamming is dat niet evident . Sowieso kan dit nooit een fysieke aanwezigheid vervangen. De communicatie verloopt per e-mail en is puur informatief.

Malou 25 oktober 2020 | 8:41

In Pagode Neder-over-Heembeek van Armonea 2 x per week een half uur in babbelbox . Babbelbox heel moeilijk daar mijn moeder doof en blind is en dement geworden na de eerste onmenselijke lockdown met 3 maanden opsluiting op kamer zonder aktiviteiten en ziekenhuisopname met nierproblemen door te weinig drinken). Bezoekregeling te weinig daar we met 5 kinderen zijn dwz elk kind kan mijn moeder maar 1 keer alle 14 dagen zien gedurende half uur. Zij heeft niets van deze bezoeken want ze verstaat ons niet. Hoorapparaat wordt niet aangedaan door personeel.

Haar kleinkinderen heeft ze al sinds maart niet meer gezien’

Er is geen kamerbezoek tot nu toe toegestaan sinds maart. We kunnen dus niets kontroleren in haar kasten om orde te brengen’ vuile was mee te nemen en Frigo te kontroleren.

Geen knuffels of aanrakingen toegestaan, alles moet in quarantaine (eten’ drank ...)

Voordeur constant op slot.
. Hopelijk komt er meer controle op wzc en wordt het betaalde geld meer besteed aan de bewoners ( eten’ aktiviteiten’ zorg) dan aan de aandeelhouders en aan het administratieve En financiele personeel op hoofdzetels. We rekenen op jullie maar ook op europees niveau AGE Om verandering te brengen in alle wzc met stricte protocollen waar ze zich moeten aan houden.

Bewoners zonder familie zijn echt te beklagen.

Dank

Justine Rooze 27 oktober 2020 | 8:34

Beste Malou, bedankt voor je reactie. Het spijt ons om te lezen dat er al zo lang geen nauw contact mogelijk is. In ons corona-advies vroegen we al om aangepaste richtlijnen te voorzien voor specifieke groepen bewoners, zoals ouderen met dementie of gezichts- en gehoorproblemen. Het is jammer dat het woonzorgcentrum hier geen rekening mee lijkt te houden. Je mag ons altijd op de hoogte houden van verdere beperkingen of versoepelingen in het contact.

Ronald Bertels 26 oktober 2020 | 9:31

Men kan bewoners nooit verbeiden om buiten het wzc te gaan (over opsluiting oordeelt alleen een rechter). Men kan wel bepaalde voorwaarden opleggen (test, quarantaine) om weer in het wzc binnen te komen en men kan ook voorwaarden opleggen aan bezoekers (mond-neusmasker, afstand houden, handhygiëne). Bezoek op de kamer is altijd riskant omdat er op de kamers meestal nauwelijks ruimte is om consequent afstand te houden en omdat ventilatie (raam open) niet altijd evident is.
Naast de babbelbox kan het wzc ook een ruimte voorzien waar er (bvb door middel van tafels) een gegarandeerde afstand is tussen bewoner en bezoeker. Belangrijk is dat dat ook een rustige omgeving is zodat bewoner en bezoeker elkaar over die afstand kunnen verstaan. Het gebruik van een gehoorversterker is eventueel ook mogelijk.

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Toegevoegd op 23 oktober 2020