Folder ‘Langer gezond genieten - ouder worden en alcohol’

Folder ‘Langer gezond genieten - ouder worden en alcohol’

langer gezond

Deze nieuwe folder van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) informeert 55-plussers op een visuele manier over de effecten van alcohol op een veranderend lichaam. Je krijgt er informatie over de voordelen van minder alcohol en de gevaarlijke cocktail van alcohol met medicijnen. Daarnaast ontdek je concrete tips voor een glas minder, wordt de mythe doorprikt dat alcohol goed zou zijn voor het hart en lees je welke richtlijn je kan hanteren om gezondheidsrisico’s te beperken. Ook de Vlaamse Ouderenraad werkte mee aan deze publicatie.

Waarom ouderen informeren over alcohol?

Oudere volwassenen blijven naast bijvoorbeeld jongeren een belangrijke doelgroep, want van alle Vlamingen blijken de 55- tot 75-jarigen de grootste groep dagelijkse drinkers. Het aantal personen dat meer drinkt dan aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad, ligt het hoogst (1 op 5) in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jarigen, met een gemiddelde van 13 glazen voor mannen en 8 voor vrouwen.

Naast deze cijfers weten we dat oudere volwassenen bovendien extra kwetsbaar zijn voor de negatieve gevolgen van alcohol omdat hun lichaam verandert. Zo werken lever en nieren trager, bevat het lichaam minder vocht, … Hierdoor heeft het lichaam meer tijd nodig om alcohol af te breken en duren de (negatieve) effecten van alcohol langer.

Het is met initiatieven zoals deze folder niet de bedoeling om oudere volwassenen hun glaasje te ontnemen. Het is wel de moeite waard om even stil te staan bij het alcoholgebruik gezien de verhoogde kwetsbaarheid.

Ouderen en hun omgeving informeren over de gezondheidswinst van minder alcohol en de specifieke gezondheidsrisico’s bij gebruik op oudere leeftijd draagt bij aan een klimaat waar ouderen hun gebruik kunnen aanpassen aan de persoonlijke veroudering, bij het gebruik van medicatie en bij gezondheidsproblemen.

Ontdek de folder

Je kan de volledige folder hier doorbladeren.

Promotie

Wil je mee promo maken voor de folder en de effecten van minder alcohol? Dan kan je deze affiche of andere materialen gebruiken.

Toegevoegd op 26 March 2021