Extra energiemaatregelen, maar niet voor bewoners woonzorgcentra

Extra energiemaatregelen, maar niet voor bewoners woonzorgcentra

lamp

Begin februari nam de Vlaamse regering extra energiemaatregelen. Toen al vielen bewoners van woonzorgcentra uit de boot. En ook deze week, na de aankondiging van de extra federale energiemaatregelen, werd al snel duidelijk dat de bewoners opnieuw geen aanspraak kunnen maken op deze tussenkomst. Ouderenvereniging OKRA roept de bevoegde politici tot de orde, en vraagt jou om hetzelfde te doen. Want ondertussen blijven de dagprijzen in woonzorgcentra stijgen.

Mailactie

OKRA vraagt om onderstaande tekst te kopiëren en door te mailen naar de bevoegde ministers:

Onderwerp: "Rusthuisbewoners mogen niet in de kou blijven zitten!"

Geachte mijnheer, mevrouw

De federale verwarmingspremie en btw-verlaging voor “álle Belgen” wordt nog steeds niet toegekend aan collectief gehuisveste personen, waaronder de bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen. Ze beschikken niet over een aansluiting als residentiële cliënt bij een elektriciteitsleverancier en blijven verstoken van de tussenkomst van gemiddeld €129 die alle Belgen in de loop van de komende maanden zullen ontvangen. Ondertussen stijgen de dagprijzen in de residentiële ouderenzorg als gevolg van de gestegen energieprijzen.

OKRA heeft een concreet voorstel uitgewerkt opdat de federale administratie op een eenvoudige manier collectief gehuisveste personen een rechtvaardige compensatiepremie kan geven voor het mislopen van de federale verwarmingspremie en de btw-verlaging. U kan het terugvinden via deze link. Het voorstel is ongetwijfeld juridisch-technisch voor verbetering vatbaar, maar is ons inziens wel een mogelijke piste, om alsnog recht te doen aan deze vergeten groep mensen.

Mogen we op u rekenen om dit euvel in de federale verwarmingspremie en btw-verlaging weg te werken? 

Met vriendelijke groeteneigen naam en contactgegevens

Mailen doe je naar volgende e-mailadressen:

info@vincent.minfin.be

info@vanderstraeten.belgium.be

egbert.lachaert@dekamer.be

joachim.coens@cdenv.be

conner.rousseau@vlaamsparlement.be

meyrem.almaci@vlaamsparlement.be

Meer informatie

Lees het standpunt en concreet voorstel van OKRA.

Toegevoegd op 18 March 2022