Europese Commissie lanceert ambities op vlak van zorg en welzijn

Europese Commissie lanceert ambities op vlak van zorg en welzijn

europese commissie

Toen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in 2021 haar State of the Union gaf als President van de Europese Commissie, kondigde ze aan dat de commissie een European Care Strategy zou voorstellen. Begin september 2022 was het zover: de commissie gaf tekst en uitleg bij de Europese ambities op vlak van zorg en welzijn. Wij screenden de strategie.

Betere langdurige zorg

De strategie heeft zowel aandacht voor personen met zorgnoden als voor personen die zorg bieden. De focus ligt daarbij op langdurige zorg, maar duidt ook op het belang van de kinderopvang en het peuteronderwijs. De Europese Commissie doet daarbij een heel aantal voorstellen op verschillende terreinen. Zo gaat het bijvoorbeeld over het verbeteren van zorgvoorzieningen, de werkomstandigheden en een betere work-life balans.

Het is nu aan de lidstaten om de voorstellen aan te nemen én werk te maken van een transformatie van de zorgsystemen.

Meer informatie

De volledige tekst (in het Engels) vind je terug op de website van de Europese Commissie. Ook interessant is de reactie van AGE, het Europees Platform voor Ouderen.

Toegevoegd op 30 September 2022