Digitaal doktersbriefje vanaf 1 februari 2018

Digitaal doktersbriefje vanaf 1 februari 2018

Na een doktersbezoek ontvang je een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’. Dat bezorg je aan je ziekenfonds, zodat het de raadpleging kan terugbetalen. Maar om het jou als patiënt gemakkelijker te maken, kan je huisarts er vanaf februari 2018 voor kiezen om dat getuigschrift zélf elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dat digitale getuigschrift is het eAttest.

Hoe werkt het eAttest?

Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je arts. Maar je hoeft het briefje niet meer zelf aan het ziekenfonds te bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en je ziekenfonds. Je zal wel nog een ontvangstbewijs krijgen, dat je bewaart tot de tegemoetkoming op je rekening staat. Dit bewijs bevat een ontvangstnummer waarmee je informatie over de terugbetaling kunt opvragen bij je ziekenfonds.

In een eerste periode zullen enkel huisartsen een eAttest naar het ziekenfonds kunnen sturen (bij specialisten is dit nog niet het geval). Bovendien is het niet verplicht, maar hun eigen keuze. Je kan vragen om het te doen, maar de beslissing ligt bij je arts.

Toegevoegd op 19 Januari 2018