Dan toch collectieve vaccinatie in assistentiewoningen

Dan toch collectieve vaccinatie in assistentiewoningen

vaccinaties

Bewoners van assistentiewoningen die niet fysiek verbonden zijn aan een WZC, moeten nog even wachten op hun coronavaccin. Zij krijgen hun prikje wanneer alle 65-plussers gevaccineerd worden. Deze week liet het Agentschap Zorg & Gezondheid wel weten dat dit toch collectief georganiseerd wordt in de voorziening zelf. Dit in tegenstelling tot de eerdere berichtgeving dat deze bewoners zich naar een vaccinatiecentrum dienden te verplaatsen.

Locatie verandert wel

Het Agentschap Zorg & Gezondheid laat uitbaters en directies van de niet fysiek verbonden assistentiewoningen weten dat zij, in tegenstelling tot eerdere berichten, nu toch collectieve vaccinatiemomenten kunnen organiseren. De bewoners zullen zich dus toch niet moeten verplaatsen naar het vaccinatiecentrum.

Voor bewoners van assistentiewoningen die wel fysiek verbonden zijn aan een WZC, verandert er niets. Zij kunnen al sinds de start van de vaccinatiecampagne terecht in dat aanpalend woonzorgcentrum, tijdens de collectieve vaccinatiemomenten.

Onder strikte voorwaarden

De voorziening moet ervoor kunnen zorgen dat het vaccinatiemoment aan bepaalde voorwaarden kan voldoen. Zo moet er een vaccinatieteam ingeschakeld worden dat bestaat uit een arts en 2 verpleegkundigen en moet er een geschikte koelkast beschikbaar zijn.

Als een voorziening dit niet kan waarmaken, kunnen ze dat doorgeven aan het agentschap. Er zal dan bekeken worden of vaccinatie door een mobiel vaccinatieteam, verbonden aan het vaccinatiecentrum, op een later tijdstip mogelijk is.

Timing verandert niet

Als alles goed gaat, zullen 65-plussers in de loop van maart een uitnodiging voor vaccinatie krijgen. Ook bewoners van niet fysiek verbonden assistentiewoningen. Gezien zij tot de oudste leeftijdsgroep behoren, komen zij in die fase als eerste aan de beurt. Die timing blijft wel volledig afhankelijk van de levering van de vaccins.

Toegevoegd op 12 februari 2021