Centra Geestelijke Gezondheidszorg samen op één website

Centra Geestelijke Gezondheidszorg samen op één website

cgg

Sinds kort vind je alle 19 Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) onder één digitaal dak: www.centrageestelijkegezondheidszorg.be. Iedereen die op zoek is naar info over de behandeling van psychische problemen kan er terecht. Door je postcode in te geven, krijg je meteen een overzicht van de CGG in je buurt.

Hulp vinden via je postcode

Centraal op de website staat een zoekbalk. In die balk kan je je postcode of gemeente ingeven. Zo krijg je een overzicht van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg te zien die een werking hebben in jouw buurt, vergezeld van de nodige contactgegevens. In zo’n centrum kan je dan een afspraak maken. Hulpverleners zoals psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters, … bekijken er samen met jou  welke aanpak het beste antwoord biedt op jouw hulpvraag.

Je komt op de website te weten of je in aanmerking komt voor een behandeling in een CGG, maar ook hoe de aanmeldprocedure verloopt, wat de kostprijs is en hoe de behandeling verloopt.

Ook professionals in zorg en welzijn kunnen er terecht om patiënten door te verwijzen naar een CGG.

Hulp voor iedereen

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg zijn er voor alle leeftijden. Van kinderen over jongeren tot volwassenen en ouderen. Recent nog werd aangekondigd dat er extra middelen vrijgemaakt worden voor ouderen.

Meer informatie

Surf naar www.centrageestelijkegezondheidszorg.be.

Meer weten over het psychisch welzijn van ouderen? Surf naar de campagnewebsite van de Vlaamse Ouderenraad via www.kopzorgen.be.

Toegevoegd op 9 juli 2021