Extra middelen psychische hulp voor ouderen

Extra middelen psychische hulp voor ouderen

psychisch welzijn ouderen

In het kader van het actieplan ‘Zorgen voor morgen’ wil minister Wouter Beke de psychosociale gevolgen van de coronamaatregelen aanpakken. In een omzendbrief vraagt de minister de Centra voor Geestelijke Gezondheid hun basiswerking uit te breiden. Daarvoor maakt de minister 4,8 miljoen vrij. De focus ligt daarbij voornamelijk op kinderen en jongeren, maar ook voor ouderen is er goed nieuws. Want de minister vraagt een deel van de middelen specifiek in te zetten voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid.

Reactie Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad is verheugd dat de minister met verwijzing naar onze campagne Kopzorgen Verdienen Zorg actie onderneemt om psychische hulpverlening toegankelijker te maken voor ouderen. In tegenstelling tot jongeren is daarbij geen verdeelsleutel met oog op ouderen vastgelegd. We roepen CGG op om effectief gebruik te maken van deze middelen om de psychische hulp voor ouderen te versterken.

Meer informatie

Lees de omzendbrief hier.

Meer weten over het psychisch welzijn van ouderen?

Ontdek onze campagne Kopzorgen Verdienen Zorg op www.kopzorgen.be.

Toegevoegd op 8 Januari 2021