Boek ‘Levensmoeheid bij ouderen’

Boek ‘Levensmoeheid bij ouderen’

levensmoeheid

Steeds meer ouderen willen zelf de regie over hun levenseinde opnemen. Levensmoeheid is een gevoel waar meer en meer ouderen mee geconfronteerd worden. Zij voelen zich nutteloos, tot last, ervaren een diep gevoel van existentiële eenzaamheid en hebben geen doel meer in het leven. Sommigen verkiezen de dood boven een leven dat te weinig kwaliteit biedt. Dit boek bundelt tips om met levensmoeheid bij ouderen om te gaan.

Met dit boek wil schrijver Robert Geeraert ouderen antwoorden geven op hun vele vragen, en handvatten aanreiken aan eerstelijnszorgverleners (huisartsen, psychologen, zorgverleners in woonzorgcentra en thuiszorgvoorzieningen, ...) om te kunnen omgaan met deze problematiek met respect voor de zelfregie en autonomie van ouderen, liefst in dialoog met naasten en zorgverleners. De diverse hoofdstukken in dit boek werden geschreven door zorgverleners en experten uit verschillende zorgsectoren. Een geïntegreerd zorgmodel is immers het enige dat echt kan inspelen op de noden van zorgbehoevende personen.

Je kan het boek hier bestellen.

Toegevoegd op 4 april 2019