Betere terugbetaling voor dure tandzorg

Betere terugbetaling voor dure tandzorg

tandarts

Mensen met een verminking aan de kaakbeenderen door het verwijderen van een tumor of met een aantasting van het kaakbeen door radiotherapie hoeven binnenkort niet meer te betalen voor dure restauratieve tandzorg zoals het plaatsen van implantaten, bruggen of kronen. Ook mensen waarbij het gebit nooit tot ontwikkeling kwam (anodontie) komen in aanmerking. Ze zullen ook niets meer moeten voorschieten. De betaling wordt rechtstreeks geregeld tussen de overheid en de zorgverleners. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. Ongeveer 200 personen komen hiervoor in aanmerking.

Een op de vijf kankerpatiënten in financiële problemen

Kom op tegen Kanker kaartte de kwestie drie jaar geleden aan, nadat uit een bevraging was gebleken dat een op de vijf kankerpatiënten in financiële problemen komt door dure tandzorg. Bij patiënten met een hoofd- of halstumor moeten soms tanden worden verwijderd voor de tumor operatief kan weggehaald worden. Ook bestraling ter hoogte van de mond kan leiden tot het verlies van tanden, net als een stamceltherapie de tanden soms kan afstoten. Als de patiënt implantaten nodig heeft, kan de eindfactuur oplopen tot 20 000 euro en meer.

In het voorjaar van 2017 al besliste minister De Block om op jaarbasis 3 miljoen euro vrij te maken. De overheid zal het bedrag rechtstreeks aan de tandarts betalen. Daarbij komt dat alle tandartsen de Riziv-tarieven voor deze behandelingen zullen respecteren. Deze patiënten worden dus ook niet geconfronteerd met supplementen.

Aantoonbaarheid als voorwaarde

Volgens Hedwig Verhaegen van Kom op tegen Kanker zullen mensen met een verminking aan de kaakbeenderen door het verwijderen van een tumor of door aantasting van het kaakbeen door radiotherapie, wel moeten aantonen dat ze hierdoor een ernstige functionele of psychosociale handicap ondervinden. Die voorwaarde wordt niet gesteld na stamceltherapie. Een betere terugbetaling is altijd gegarandeerd voor kinderen die tanden verloren of meerdere ernstige tandafwijkingen opliepen ten gevolge van chemo- of radiotherapie voor hun twaalfde verjaardag

Toegevoegd op 29 March 2019