340 extra werkkrachten voor woonzorgcentra

340 extra werkkrachten voor woonzorgcentra

personeel woonzorgcntra wouter beke

Om meer personeel in te zetten voor bewoners met een zwaar zorgprofiel krijgen woonzorgcentra extra middelen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, zet hiervoor 20,5 miljoen euro in. Goed voor zo’n 340 extra werkkrachten.

De zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra neemt elk jaar toe waardoor meer zorgpersoneel nodig is. Aan 2.721 woongelegenheden in woonzorgcentra kan nu een bijkomende erkenning verleend worden voor de omkadering van zwaar zorgbehoevende ouderen. Woonzorgcentra met die bijkomende erkenning, moet aan hogere personeelsnormen voldoen en worden daarvoor gefinancierd via de basistegemoetkoming voor zorg.

“Bij de start van de Vlaamse Regering was meer zorgpersoneel voor de woonzorgcentra een van de grote prioriteiten. Vandaag zetten we daarin een belangrijke stap. We willen die lijn de volgende jaren doortrekken, en in totaal zorgen voor zo’n 2000 extra zorgverleners in de woonzorgcentra. Dé grote opdracht is ook mensen vinden om deze vacatures in te vullen.”

Vlaams minister Wouter Beke

Op die manier kunnen voor de zwaarst zorgbehoevenden extra zorgmedewerkers worden aangeworven. Zo wordt tegemoet gekomen aan toenemende zorgvragen, de verhoogde werkdruk van het zorgpersoneel én de betaalbaarheid van de zorg voor de bewoners.

Toegevoegd op 12 juni 2020