1 miljoen 65-plussers gevaccineerd

1 miljoen 65-plussers gevaccineerd

vaccinatie

Al heel wat 65-plussers vonden een vaccinatie-uitnodiging in hun bus en daar gaan ze gretig op in. Dat de vaccinatiebereidheid onder ouderen hoog ligt, bleek eerder al uit de COVID-19 Gezondheidsenquêtes. Die bereidheid zien we nu ook weerspiegeld in de vaccinatiecijfers zelf. De Vlaamse Ouderenraad is zeer tevreden met deze cijfers, zeker na onze oproep aan de zeventigers en zestigers om de trend bij de 85-plussers verder te zetten.

Meer dan streefdoel

Via de vaccinatieteller kan je steeds de voortgang van de vaccinatiecampagne opvolgen. Volgens de laatste cijfers (22 april) kreeg inmiddels 75% van de 65-plussers minstens een eerste prikje. Dat is meer dan het streefdoel van 70% voor de algemene bevolking. In absolute cijfers gaat het om 1 021 875 personen. Van die ingeënte 65-plussers is 12% al volledig gevaccineerd. 63% kreeg een eerste dosis toegediend.

Trend van 70- en 80-plussers verdergezet

Verder zien we dat vooral bij de oudste leeftijdsgroepen de vaccinatiegraad erg hoog ligt. Van de 80 tot 89-jarigen kreeg intussen al 96% van de mannen en 93% van de vrouwen minstens een eerste dosis. En bij de 70 tot 79-jarigen kreeg al 92% van de mannen en 91% van de vrouwen een vaccin.

Bij de 60- tot 69-jarigen ligt de vaccinatiegraad voorlopig nog wat lager. 17% van de mannen en 22% van de vrouwen onder hen kreeg al een prikje. Naar verwachting zullen deze percentages de komende weken snel stijgen.

Toegevoegd op 23 april 2021