[UPDATE] Een veilige heropstart in verschillende sectoren: overzicht voor ouderen(organisaties)

[UPDATE] Een veilige heropstart in verschillende sectoren: overzicht voor ouderen(organisaties)

ouderen verenigingen heropstart corona charter coronagids

Dat veiligheid cruciaal is in deze fase van de coronacrisis, zal niemand ontkennen. Na de nieuwe maatregelen die sinds deze week van kracht zijn, geven we een update van de concrete richtlijnen. Het gaat om sectorgidsen voor de vrijetijdssector, specifieke gidsen van ouderenverenigingen en gidsen voor zorgorganisaties. Ook lokale ouderenraden laten we aan het woord. En voor het charter 'Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving is nog steeds een belangrijke rol weggelegd.

Alle sectorgidsen rond vrije tijd en sociaal-cultureel werk

Op www.coronagids.be vind je alle sectorgidsen voor organisaties in de vrije tijdssector of het sociaal-culturele veld. Dat gaat van horeca en toerisme tot sport, erfgoed en bibliotheken en andere.

Ouderenverenigingen

Enkele ouderenverenigingen maakten op maat van hun werking een aparte gids.

Zorgorganisaties

Het Agentschap Zorg & Gezondheid stelde voor de zorgsector richtlijnen op per organisatievorm.

Lokale ouderenraden

Vanuit lokale ouderenraden kreeg de Vlaamse Ouderenraad de afgelopen weken heel wat vragen en bedenkingen. Ook zij gaan op zoek naar en veilige heropstart van hun werking. We verzamelden enkele van hun reacties.

“De activiteiten heropstarten houdt meer in dan enkel een (nieuwe) datum prikken. We moeten op een andere manier werken dan we gewoon zijn. Hiervoor hebben we een duidelijk kader nodig, zodat we activiteiten in de meest veilige omstandigheden kunnen laten plaatsvinden.” 

Lieve, Sint-Martens-Latem

“Het coronaproof maken brengt extra maatregelen met zich mee zoals het voorzien van ontsmettingsproducten en het aanbrengen van de nodige pictogrammen. Eén van de grootste moeilijkheden is het gemis aan nabijheid, een handdruk of een knuffel tijdens een activiteit. Het zal moeilijk zijn hieraan te wennen.” 

Carine, Roeselare

“Het jaarlijkse seniorenfeest tijdens de Ouderenweek zullen we op een alternatieve manier organiseren. We kiezen voor kleinschaligheid in plaats van een groot evenement door een aantal kleinere initiatieven te organiseren in de verschillende deelgemeenten.”

Jos, Rotselaar

“Virtueel vergaderen kan een oplossing bieden om mensen toch samen te brengen. Onder het motto: “In levende lijve waar het kan, met internet als het moet” lijkt het gebruik van internet mij een open veld voor heel wat ouderenraden en verenigingen.” 

Lieven, De Haan

Charter voor ouderen blijft de rode draad

Enkele weken geleden werd het charter 'Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving' gepubliceerd. Daarin lees je hoe je als oudere de draad van je sociaal leven en je engagementen als vrijwilliger op een veilige en aangepaste manier terug kan opnemen. Dat charter biedt een algemene rode draad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken.

Op een snelle manier beoordelen wat het risico is van de activiteit die je wilt ondernemen? Gebruik deze handige tabel.

Hou rekening met de richtlijnen

Bij het organiseren van of deelnemen aan een activiteit, hou steeds volgende richtlijnen in het achterhoofd:

  • Draag steeds een mondmasker
  • Was en ontsmet je handen regelmatig
  • Hou 1,5 meter afstand
  • Orginiseer bij voorkeur activiteiten in openlucht
  • Blijf thuis als je je niet lekker voelt

Hou rekening met de lokale context

Al bovenstaande richtlijnen kunnen verschillen van woonplaats tot woonplaats. In de zwaarst getroffen gebieden in Antwerpen zijn evenementen bijvoorbeeld verboden, maar ook heel wat andere steden en gemeenten leggen strengere maatregelen op. Dus sowieso is het belangrijk om goed te checken wat wel of niet mag in je stad of gemeente.

Toegevoegd op 31 juli 2020