Lucrèce (69) en Freddy (79) verbinden mensen van achter de toog

Lucrèce (69) en Freddy (79) verbinden mensen van achter de toog

Pluscafé

De lokale ouderenraad signaleerde al enkele jaren de nood aan een ontmoetingsplek voor ouderen in Nazareth. Aanvankelijk was het moeilijk om hun idee van de grond te krijgen, maar uiteindelijk ging de bal toch aan het rollen en inmiddels vierde het lokale Pluscafé al zijn eerste verjaardag! Wij gingen langs voor een stukje taart en koffie, maar vooral voor de geëngageerde vrijwilligers, waaronder Freddy (79) en Lucrèce (69).

Café als middel tegen eenzaamheid

Uit een recente inwonersbevraging bleek dat heel wat Nazareners zich in meer of mindere mate eenzaam voelen. De gemeente heeft de bestrijding van eenzaamheid daarom naar voor geschoven als een prioriteit in haar nieuwe meerjarenplan. Lucrèce, de secretaris van de lokale ouderenraad, vertelt: “Nazareth heeft een bloeiend verenigingsleven, maar is weinig aanbod is voor zij die niet aangesloten zijn bij een vereniging.”

"Met het Pluscafé wil de ouderenraad een laagdrempelige ontmoetingsplek creëren."

Met het Pluscafé wil de ouderenraad voor hen een laagdrempelige ontmoetingsplek creëren. Iedereen is welkom, voor een babbel of een drankje. Al kun je er ook langskomen om een tijdschrift te lezen of een gezelschapsspel te spelen. Ook de biljarttafel is erg populair. Enkele vrienden komen hier elke donderdag een potje spelen: “In andere cafés moeten we meedoen aan competities of moeten we lid zijn van een club, hier kunnen we gewoon op ons gemak onder vrienden een spelletje spelen.”

Pluscafé

Om ook minder mobiele ouderen de kans te geven om langs te komen, wordt de samenwerking met het ‘Iedereen mee’ busje actief gepromoot. Twee nieuwe oudere inwoners van de gemeente kwamen enkele weken geleden met het busje naar het verjaardagsfeest van het Pluscafé: “We wonen nog maar net in Nazareth en zagen het Pluscafé als een kans om nieuwe mensen te ontmoeten. We hadden zelfs een boekje bij om namen en contactinfo in te noteren.”

Oudere vrijwilligers achter de toog

Het café wordt gerund door een bende enthousiaste vrijwilligers. Nog steeds zijn er enkele leden van de lokale ouderenraad bij betrokken, maar ook heel wat anderen sloten aan. Via een beurtensysteem worden ze afwisselend ingeschakeld, al springen ze ook graag eens binnen wanneer ze niet achter de toog moeten staan. De vrijwilligers zijn stuk voor stuk ouderen die heel wat engagementen combineren. Via via werden ze gevraagd of het Pluscafé openhouden niets voor hen zou zijn.

"Het zijn de vrijwilligers die heel wat bezoekers motiveren om eens langs te komen. Het zijn echte ambassadeurs van het Pluscafé."

Het zijn ook de vrijwilligers die heel wat bezoekers motiveren om eens langs te komen. Het zijn echte vrijwilligers van het Pluscafé. Door er over te vertellen, maken ze anderen nieuwsgierig of vrienden komen hen eens opzoeken in hun café. Freddy, één van de vrijwilligers, nodigde vorige zomer ook eens de bewoners van het woonzorgcentrum in de buurt uit waar hij regelmatig bijspringt. Speciaal voor hen had hij buiten een gezellig terras geïnstalleerd.

Toekomstdromen

Hoewel het aantal aanwezigen gestaag groeit, blijft het een uitdaging om ook personen met een minder groot netwerk naar het Pluscafé te krijgen. Voor hen is het niet vanzelfsprekend dat ze wel iemand zullen kennen in het café, waardoor de drempel om langs te komen groot blijft. “De mensen, en zeker de ouderen, komen hier niet veel buiten. Maar eens ze de stap durven zetten, dan kan de ene de andere meetrekken", legt Freddy uit.

De vrijwilligers geven de moed niet op. Aangezien de naam ‘Seniorencafé’ afschrikte, werd er al een naamsverandering doorgevoerd naar ‘Pluscafé’ om meer mensen aan te trekken. Daar stopt het niet, de vrijwilligers hebben nog heel wat ideeën om de populariteit van het café op te krikken. Het gedeeld ruimtegebruik maakt het wat moeilijk, maar toch zouden ze het Pluscafé graag meer aankleden. Ze zijn alvast van plan om tafelkleedjes te maken en bloemetjes te voorzien. Er wordt ook gedacht aan het verkopen van pannenkoeken in de namiddag of het organiseren van allerlei activiteiten.

Freddy en Lucrèce zorgen ervoor dat ouderen in de gemeente zin hebben om het dorp in te trekken en anderen te ontmoeten. Ze tonen dat door samenwerking en volharding echt een hechtere buurt kan ontstaan.

Toegevoegd op 22 november 2019