Een hogere vrijwilligersvergoeding voor bepaalde vrijwilligers?

Een hogere vrijwilligersvergoeding voor bepaalde vrijwilligers?

verhoogde vergoeding vrijwilliger

Het koninklijk besluit dat een hogere kostenvergoeding regelt voor bepaalde categorieën vrijwilligers, werd op 28 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het betreft een uitzonderingsregeling op basis van artikel 12 van de Vrijwilligerswet. De regeling is van kracht sinds 1 januari 2019. 

Wie komt in aanmerking voor de verhoogde kostenvergoeding?

Het KB geldt enkel voor vrijwilligers:

  • in de sportsector: sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • in de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.
  • in het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.
  • vrijwilligers die worden ingezet in de strijd tegen Covid-19. Voor deze categorie geldt de verhoogde forfaitaire kostenvergoeding voorlopig tot eind maart 2021.

Over welke bedragen gaat het?

Bij deze verhoogde forfaitaire kostenvergoeding geldt hetzelfde dagmaximum als de niet-verhoogde vergoeding, dat is in 2021 35,41 euro. Maar op jaarbasis mogen zij tot 2600,90 euro vergoed worden.
 

Meer weten over de vrijwilligersvergoeding?

Surf naar www.ouderengids.be

Toegevoegd op 26 februari 2021