E-boek ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen’

E-boek ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen’

beweging ouderen

Bewegen kan een belangrijke rol spelen om de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen te vergroten. Het Nederlandse kenniscentrum Sport en Bewegen wil daarom zorgverleners stimuleren om bewegen meer in te zetten. Zij maakten het e-boek ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen’. De Vlaamse Ouderenraad laat zich graag inspireren en kijkt even mee over de grens.

Kansen van bewegen benutten

Kwetsbare 65-plussers blijven steeds langer thuis wonen en doen daarbij relatief vaak een beroep op hun huisarts, stelt het expertisecentrum vast. Door in te zetten op meer zelfredzaamheid bij deze ouderen, zal hun kwaliteit van leven stijgen en moeten ze minder beroep doen op de huisarts. Ouderen die voldoende bewegen hebben namelijk minder kans op acute zorgproblemen en chronische aandoeningen. Ze blijven mobieler en hebben minder kans om op mentaal of cognitief gebied kwetsbaar te worden.

Wat kan je verwachten van het boek?

Het e-boek is vooral gericht naar eerstelijnszorgverleners zoals praktijkondersteuners en artsen. In de praktijk verwijzen zij nog relatief weinig door naar beweegaanbod. ‘Beter Oud’ roept op om gebruik te maken van de kansen die bewegen biedt. Het e-boek geeft achtergrondinformatie over het belang van bewegen voor het uitstellen en beperken van kwetsbaarheid. Daarbij is extra aandacht voor de relatie met valpreventie, sarcopenie (afbraak van spieren) en dementie. Ook belemmeringen om te bewegen komt aan bod, net zoals het beweegaanbod en hoe de buurtsportcoach kan helpen. Tot slot volgen praktische adviezen en tips hoe je ouderen op weg helpt naar gezonder beweeggedrag.

Download het e-boek

Je kan het boek hier terugvinden.

Toegevoegd op 26 augustus 2021