Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio’s in nieuwe decreet Basisbereikbaarheid

Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio’s in nieuwe decreet Basisbereikbaarheid

Vervoerregio's

Het Vlaamse mobiliteitsbeleid wordt ingrijpend hertekend. De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid principieel goed en meteen ook de indeling in 15 vervoerregio’s. De Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) en VVSG worden om advies gevraagd. In een volgende fase wordt het dossier opgestuurd naar de Raad van State.

Basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. Het vervoersaanbod wordt hierbij opgedeeld in vier lagen: een treinnet, een ‘kernnet’ met voor- en interstedelijke verbindingen, een aanvullend net met verbindingen naar buitenwijken en kleinere kernen, en tot slot vervoer op maat via lokale of private initiatieven (zoals belbussen).

15 vervoerregio’s

Vlaanderen wordt ingedeeld in 15 vervoerregio's. Elke vervoerregio krijgt een vervoerregioraad waarin de lokale besturen op structurele basis samenzitten met alle mobiliteitsspelers. In een heus mobiliteitsplan zal die raad de verschillende vervoersvormen en de cruciale mobipunten waar ze samenkomen, uittekenen. De vervoerregio krijgt grote vrijheid om basisbereikbaarheid te regisseren.

Opstart

Voor de opstart van de werking van de vervoerregio’s wordt voorzien in begeleiding vanaf het najaar. De oplevering van de mobiliteitsplannen die elke vervoerregio moet opmaken wordt voorzien tegen eind 2019. Zodat het vervoer op maat kan worden uitgevoerd vanaf 2020 en het nieuwe openbaar vervoersnetwerk in gebruik kan worden genomen vanaf 1 januari 2021.

Bijlagen

Meer informatie

www.basisbereikbaarheid.be  

www.mobipunt.be

 

 

Toegevoegd op 27 juli 2018