Publicatie ‘Naar een toegankelijke gemeente’

Publicatie ‘Naar een toegankelijke gemeente’

Naar een toegankelijke gemeente

Mensen met een handicap zijn beperkt als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Volgens Europees onderzoek heeft ongeveer 18% van de bevolking ouder dan 15 jaar een handicap. In de groep van mensen tussen 45 en 54 jaar oud gaat het om bijna 19%. Bij mensen ouder dan 65 stijgt dit tot haast 36%. Die aantallen zullen nog de hoogte ingaan, want onze samenleving vergrijst. Daarom is het belangrijk dat steden en gemeenten aandacht hebben voor toegankelijkheid.

Voor al die mensen is toegankelijkheid vanzelfsprekend belangrijk. En tegelijk heeft élke burger baat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving. Een belangrijke oproep tot actie dus voor jouw gemeente. Want als lokaal bestuur iedereen vlot laten deelnemen aan het dagelijkse leven in je gemeente is misschien al je wens en zeker ook je opdracht.

In deze publicatie lees je meer over de uitgangspunten van VVSG en Inter om werk te maken van toegankelijkheid op een kwaliteitsvolle manier. Je krijgt inzicht in de procesmatige, geïntegreerde en duurzame aanpak die volgens hen nodig is. Dit doe je nooit in je eentje. Alleen met alle betrokken partijen op het juiste moment en met de juiste doelstellingen krijg je resultaten.

Bestel hier de publicatie.

Toegevoegd op 21 March 2019