Opinie 'Loketten sluiten betekent mensen uitsluiten'

Opinie 'Loketten sluiten betekent mensen uitsluiten'

treinstation

“Maak werk van een digitale inclusieve dienstverlening.” Dat is de boodschap van de Taskforce e-inclusie, waar de Vlaamse Ouderenraad deel van uitmaakt, voor de beleidsmakers van ons land. In een opiniestuk naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de loketten in 44 treinstations pleiten we voor een toegankelijke en gebruiksvriendelijke online dienstverlening, maar ook voor telefonische en een minimum aan fysieke dienstverlening. Enkel zo garandeer je dat niemand uit de boot valt.

Taskforce e-Inclusie

De Taskforce e-Inclusie is een samenwerkingsverband van lokale besturen, publieke instellingen en middenveldorganisaties, die zich inzetten voor het wegwerken van digitale drempels voor kwetsbare groepen. Ook de Vlaamse Ouderenraad maakt hier deel van uit.

Essentiële dienstverlening

In het opiniestuk wordt beklemtoond dat de sluiting van de loketten mensen uitsluit van essentiële dienstverlening en informatie. Ook wordt aangeklaagd dat bij steeds meer dienstverlening gebruikers van niet-digitale alternatieven extra moeten betalen. Vaak zijn dat net mensen die financieel minder sterk staan.

Zo zorgt de verregaande digitalisering van de dienstverlening voor uitsluitingsmechanismen.

Meer informatie

Het volledige opiniestuk kan je hier lezen.

Toegevoegd op 19 februari 2021