Noodfonds cultuursector biedt ook mogelijkheden voor ouderen

Noodfonds cultuursector biedt ook mogelijkheden voor ouderen

vrouw ouderenvereniging lokale ouderenraad cultuur noodfonds

De Vlaamse regering besliste om het noodfonds voor de compensatie van de coronaschade te verhogen tot 265 miljoen euro. Voor de cultuursector wordt er 65 miljoen euro vrijgemaakt en elke gemeente krijgt een bedrag om vrij te besteden aan sport, jeugd en cultuur. Met deze maatregelen hoopt de regering kwetsbare verenigingen voldoende te steunen zodat ze hun werking kunnen heropstarten. Via de noodfondsen wordt er ook meer mogelijk voor ouderen. Dat blijkt uit een kleine rondvraag van de Vlaamse Ouderenraad.

65 miljoen voor gesubsidieerde cultuurorganisaties

Verenigingen die hiervoor in aanmerking komen zijn structureel gesubsidieerde cultuurorganisaties die al voor de crisis als ‘gezond’ beschouwd werden. Ook mogen zij nog geen beroep hebben kunnen doen op federale of Vlaamse compenserende maatregelen.

De 65 miljoen euro voor de cultuursector dient enkel voor schadedossiers van de structureel gesubsidieerde cultuurorganisaties.  

87,3 miljoen voor Vlaamse gemeentes

Om het lokale sociale weefsel te ondersteunen, krijgt het Gemeentefonds een extra injectie van 87,3 miljoen euro. Dit bedrag wordt over alle Vlaamse steden en gemeenten verdeeld. Welk bedrag aan welke gemeente toegekend wordt, vind je in dit document.

Deze middelen zijn niet voorbehouden voor organisaties die al subsidies krijgen. Ook niet-gesubsidieerde, niet-commerciële organisaties in de erfgoedsector, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten en de kunsten, die tot nog toe op eigen kracht hebben gewerkt, komen hiervoor in aanmerking. 

Lokale adviesraden kunnen van nabij opvolgen

Aangezien de lokale besturen het dichtst bij het lokale veld staan en de noden van deze organisaties het best kennen, staat het hen vrij om te beslissen hoe ze de extra fondsen zullen besteden. De Vlaamse regering stelt wel expliciet dat dit geld naar cultuur-, sport- en jeugdverenigingen moet gaan en niet voor andere maatregelen in het kader van de coronacrisis gebruikt kan worden.

Het is aan de gemeentelijke adviesraden en aan de gemeenteraad om dit van nabij op te volgen. De begunstigde verenigingen zouden tegen het najaar over deze subsidies moeten beschikken. 

"Extra activiteiten voor ouderen"

Sommige gemeenten zetten ook zonder deze middelen al voorzichtige stappen. Zo heeft Roeselare een coronafonds opgericht en worden er projectsubsidies toegekend aan nieuwe vrijetijdsideeën en –projecten. In Halle sponsort het bestuur verenigingen die mondmaskers voor de inwoners maken.

Via de noodfondsen wordt er veel meer mogelijk voor ouderen. Dat blijkt uit een kleine rondvraag van de Vlaamse Ouderenraad.

"Ik droom ervan om het jaarlijkse seniorenfeest dit jaar te organiseren via uiteenlopende kleinere activiteiten in de verschillende wijken van Rotselaar."

Jos, voorzitter ouderenraad in Rotselaar

Lode, voorzitter van de ouderenraad in Kontich, hoopt dat het dankzij de extra fondsen mogelijk wordt om het lokale seniorenfeest meerdere malen in beperktere kring te organiseren.

“Als we ook een seniorenfeest in het woonzorgcentrum kunnen organiseren, hoeven de bewoners zich niet naar de gemeentelijke feestzaal te verplaatsen en kunnen we op beide locaties meer ruimte creëren.”  

Lode, voorzitter ouderenraad Kontich

Geen extra voorwaarden en lage dossierlast

De Federatie voor sociaal-cultureel werk pleit er bij de steden en gemeenten alvast voor om geen bijkomende voorwaarden aan de steun te koppelen. Ook vraagt ze om de dossierlast laag te houden.  

De Federatie hoopt dat een deel van het geld ook geïnvesteerd kan worden in maatregelen voor een doorstart van de werking zoals een campagne om burgers warm te maken om deel te nemen aan het verenigingsleven.  

Toegevoegd op 11 juni 2020