Lokale cultuurparticipatie door ouderen: gemeenschappelijke verklaring Gentse ouderenraad en cultuurraad

Lokale cultuurparticipatie door ouderen: gemeenschappelijke verklaring Gentse ouderenraad en cultuurraad

Jaarlijks bepaalt de Vlaamse Ouderenraad het thema van de Ouderenweek. Voor 2016 was dat ‘Lokale cultuurparticipatie door ouderen’. De Gentse stedelijke ouderenraad sloot zich hierbij aan, samen met de stedelijke cultuurraad. Met een gemeenschappelijke verklaring willen zij zowel de culturele als ouderensector sensibiliseren voor de betekenis van en de mogelijkheden voor ouderen om te participeren aan het rijke Gentse cultuurleven.

De stad Gent heeft de ambitie de cultuurparticipatie van de Gentenaars te versterken. In de Beleidsnota Cultuur 2014-2019 wordt o.m. gesteld “Het participatiebeleid vraagt algemene maatregelen waarbij zonder onderscheid op een breed publiek wordt gemikt. Maar waarbij heel specifieke, doelgroepgebonden benaderingen blijven bestaan. Een divers publiek vraagt een divers aanbod.  En een divers aanbod vraagt een divers publiek”.  Met deze verklaring willen de cultuurraad en de ouderenraad hier samen een nadere invulling aan geven ten bate van de oudere bevolking.

Een mooi voorbeeld van een lokale samenwerking!

Lees hier de verklaring Ouderen en lokale cultuurparticipatie.

Toegevoegd op 1 December 2017