Brochure ‘Weet raad met de adviesraad’

Brochure ‘Weet raad met de adviesraad’

Weet raad met de adviesraad

Veruit alle Vlaamse steden en gemeenten beschikken over een ouderenraad die het lokale beleid adviseert over kwesties en thema’s die ouderen aangaan. Althans, dat is de theorie, want uit een peiling die de partnerorganisatie van de Vlaamse Ouderenraad vorig jaar hield onder de ouderen(advies)raden, bleek dat het uitbrengen van adviezen voor het overgrote deel van de adviesraden eerder een nevenactiviteit is. Seniorenvereniging Vief vindt het belangrijk dat de signaal- en adviesfunctie van de lokale ouderenraden ten volle benut wordt. Daarom bundelde ze 66 aanbevelingen en voorbeeldadviezen in een brochure die leden van lokale adviesraden kunnen inspireren om er mee aan de slag te gaan of die meteen op de agenda van de ouderenraad geplaatst kunnen worden.De aanbevelingen zelf zijn geen theoretische verzinsels, maar komen rechtstreeks uit de praktijk en werden verzameld tijdens overlegmomenten tussen vertegenwoordigers van Vief in lokale adviesraden.De brochure is beschikbaar op het secretariaat van Vief vzw in de Livornostraat 25, 1050 Brussel (zolang de voorraad strekt) en hier vrij te downloaden.Meer informatie over Vief lees je op www.vief.be.

Toegevoegd op 13 mei 2016