Adviesraden Lokeren schrijven memorandum

Adviesraden Lokeren schrijven memorandum

Lokeren

De ouderenraad van Lokeren schreef een memorandum om invloed uit te oefenen op de lokale politieke partijen bij het opstellen van hun programma's. De ouderenraad denkt aan 7 prioriteiten voor de volgende legislatuur. Ook de uitbouw van stevige adviesraden staat hoog op de agenda in Lokeren.

De ouderenraad van Lokeren nam het voortouw om met de andere adviesraden in de stad een aantal aandachtspunten in verband met het functioneren van hun werking op te nemen in een gemeenschappelijk memorandum.

Waarom gemeenschappelijk? De adviesraden vertrekken vanuit de burgers zelf, met als belangrijkste vraag: “Hoe kunnen we het bestuur beter betrekken bij wat er leeft en hoe kunnen we maximaal beroep doen op het sociaal kapitaal dat in de stad aanwezig is?” De adviesraden beklemtonen dat ze hun rol verder willen waarmaken als draaischijf van lokale participatie.

Lees het memorandum van de ouderenraad van Lokeren alsook het memorandum van de gezamenlijke adviesraden in Lokeren.

Toegevoegd op 2 March 2018