11 gezichten voor je gemeente – S-Plus eisenbundel verkiezingen 2018

11 gezichten voor je gemeente – S-Plus eisenbundel verkiezingen 2018

Eisenbundel S-Plus

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeentelijke bevoegdheden zijn erg ruim en omvatten alles wat te maken heeft met de collectieve noden van de inwoners. De beslissingen die lokaal gemaakt worden, hebben heel wat impact op de inwoners. Maar waar liggen de ouderen in hun gemeente van wakker? S-Plus geeft een inkijk in de verwachtingen van 11 ouderen.Gemeenten zijn bevoegd voor zaken zoals het bouwen van een sporthal tot het aanleggen van wegen. Ook voor openbare werken, sociale bijstand, ordehandhaving, huisvesting, onderwijs, en binnenkort zelfs het lokaal sociaal beleid. Vaak zijn er voor ouderen specifieke noden, of het nu gaat over actieve vijftigers, of brozere tachtigers. Een goed lokaal beleid is leeftijdsvriendelijk, voor alle inwoners, zonder onderscheid.Ouderen verdienen een warme begeleiding op maat, met de beste zorgen. We kunnen dit volgens S-Plus samen financieren in solidariteit tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek. Daarom stelt de ouderenvereniging 11 gezichten voor, 11 plussers met pit die een mening hebben en vertellen wat hun verwachtingen zijn. Ieder met zijn eigen accent, ieder met een specifieke eis.Bekijk de eisenbundel van S-Plus.

Toegevoegd op 19 Januari 2018