Publicatie rond leeftijdsdiscriminatie: ‘Te jong? Te oud!’

Publicatie rond leeftijdsdiscriminatie: ‘Te jong? Te oud!’

Cover leeftijdsdiscriminatie

Unia herschreef - naar aanleiding van de Internationale dag voor ouderen op 1 oktober - een brochure over leeftijdsdiscriminatie uit 2009. Het was hoog tijd voor een update, want deze problematiek is tien jaar later jammer genoeg nog steeds actueel.

Waarom moeten we aandacht hebben voor discriminatie op basis van leeftijd?  

  1. Leeftijdsdiscriminatie is een feit: Unia opent jaarlijks meerdere discriminatiedossiers omwille van leeftijd. En dat op het vlak van werken, wonen, studeren, verzekeringen, vrijetijdsbeleving ... Mensen worden geweigerd voor een opleiding of een job omdat ze te jong of te oud zijn, moeten onterecht meer betalen dan iemand anders voor eenzelfde dienstverlening en worden soms zelfs geweigerd om te kunnen deelnemen aan een vrijetijdsactiviteit of om een verzekering af te sluiten.  
  2. Leeftijdsdiscriminatie is een groot maatschappelijk probleem met de toenemende vergrijzing. Een samenleving waarin een groot aantal mensen op latere leeftijd gediscrimineerd worden, is onaanvaardbaar en staat haaks op het idee van een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijk kan deelnemen.  
  3. Iedereen kan slachtoffer worden van een leeftijdsdiscriminatie op een bepaald moment in het leven. Het belangt daarom iedereen aan.  
  4. Ondanks de feiten, bestaat er geen urgentiegevoel om het probleem van leeftijdsdiscriminatie aan te pakken bij een groot deel van de bevolking. Hardnekkige leeftijdsgebonden vooroordelen spelen daarbij een grote rol. Leeftijdsdiscriminatie wordt daardoor nog te weinig (h)erkend als een echt discriminatoir probleem. Dit zorgt ervoor dat het probleem onder de radar blijft, de werkelijke omvang ongekend is en maatregelen uitblijven.  

Daarom publiceert Unia deze webpublicatie om jou te informeren over deze problematiek en indien nodig ook te helpen bij leeftijdsdiscriminatie.

Deze brochure kan je downloaden op de website van Unia.

Toegevoegd op 18 oktober 2019